Erdőtelepítési rendelet módosítása

Végre felemelik az erdőtelepítési egységárakat!

A Vidékfejlesztési Minisztériumtól megkaptuk az alábbi levél kíséretében a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról készített miniszteri rendelet-tervezetet. Örvendetes, hogy a MEGOSZ egységárak emelésére vonatkozó erőfeszítéseit siker koronázta, Brüsszelben is elfogadták javaslatunkat és az a mellékelt szövegben is megjelenik. Ugyanakkor az érvényben lévő rendelet több pontja szakmai szempontból egyszerűsítésre  szorul.
Kérjük ezért, hogy a tervezettel kapcsolatos konkrét, szövegszerű kiegészítő, módosító javaslataikat, észrevételeiket legkésőbb 2010. július 02-án 11,00 óráig küldjék meg a MEGOSZ Titkárságának.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök
________________________________________________________________

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

JOGI Főosztály

1860 Budapest

301-4000 Fax: 301-46-29.

Ügyiratszám: XIX/893/2/2010.

Ügyintéző: dr. Szőnyegi Zsuzsanna

É301-4210

zsuzsanna.szőnyegi@fvm.gov.hu

Kapják: 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2. Nemzetgazdasági Minisztérium, 3. Miniszterelnökség, 4. MEGOSZ, 5. MGSZH 6. AGRYA, 7. HANGYA, 8. MVH, 9. MOSZ, 10. MAK, 11. MAGOSZ,

Mellékelten – elektronikus úton – megküldöm az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról készített miniszteri rendelet-tervezetét.

Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos egyetértését, esetleges észrevételét dr. Simon Attila István jogi és igazgatási helyettes államtitkár úr részére

soron kívül

2010. július 5-éig

írásban megküldeni szíveskedjék.

Kérem, hogy a borítékot az VM Jogi Főosztálya részére címezzék. Válaszukat faxon is fogadjuk a 301-4629 faxszámon.

Budapest, 2010. június 28.

Üdvözlettel:

dr. Kis Norbert sk.

főosztályvezető