Fontos felhívás I.

Tisztelt MEGOSZ Tagság!

Mint arról korábban már kör e-mailben és a honlapunkon is tájékoztatást adtunk, a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztályának felkérése alapján számos erdészeti jogszabályt véleményeztünk a tagságtól kapott észrevételek alapján, amit ezúton köszönünk meg.

Ezek az alábbiak:

ÚMVP jogcímeivel kapcsolatos rendeletek:

> 72/2007. (VII. 27.) FVM az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló rendelet módosításáról

> 88/2007. (VII.17) FVM rendelet az EMVA a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

> 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól

> 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

> 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Nemzeti támogatási rendeletek:

> 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegű (de minimis) támogatásáról

> 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A fenti rendeletekkel kapcsolatos észrevételeket Módosítási javaslatok mellékeljük és kérjük azok szíves áttekintését.

Az Erdőtörvénnyel és a csatlakozó végrehajtási rendeletekkel kapcsolatos, a Magyar Erdőgazda Szövetséggel közös módosító javaslatainkat a kísérőlevél-tervezettel együtt még a mai nap folyamán külön e-mailben megküldjük.

Az alábbi jogszabályokra nem kaptunk a tagságtól módosító véleményt:

ÚMVP:

> 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

> 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Nemzeti:

> 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Egyéb jogszabályok:

> 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről – erdészeti szakmai részek

> 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (az Erdőtörvény kísérő levelében erre vonatkozóan észrevételeket teszünk majd)

> 1994. évi XLIX. törvény az erdőbirtokossági társulatról.

Kérünk mindenkit, hogy akiknek akár a módosított, akár a módosítással nem érintett jogszabályokkal kapcsolatban még további észrevétele, véleménye, kiegészítő javaslata van, az legkésőbb holnap, szeptember 30-án déli 12,00 óráig tegye meg azt a MEGOSZ Titkársága felé. Köszönettel és erdészüdvözlettel:

Luzsi József

elnök