MVH-s tájékoztatás k-1 és K-2 determinációs kifizetések tervezett üteméről

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

A MEGOSZ levélben fordult az MVH illetékes osztályához, mert Szövetségünkhöz számtalan bejelentés érkezett azzal kapcsolatosan, hogya mai napig sem történtek meg:

  • ” Az Erdőtelepítés, erdőszerkezet átalakítás, fásítás (2004. május 31. előtt megkezdett erdőtelepítések)”,

illetve

  • „Az Erdőfelújítás” determinációs kifizetései, vagyis az un. K-1.és  K-2. kifizetések.

Ezen tavalyi kifizetési kötelezettségeket a Kormány – a 2010. éviműszaki átvételek alapján – 2011. év elejére vállalta. Annak érdekében, hogy az érintett erdőtulajdonosokat és gazdálkodókat aktuális információkkal lássuk el és megnyugtathassuk, kértük az MVHtájékoztatásáta fenti két determináció kifizetésének állásáról, illetve befejezésének végső határidejéről.

Rövid időn belül megkaptuk a választ, amit az alábbiakban teszünkközzé, kérve mások  tájékoztatását is:

Kérésének megfelelően szíves tájékoztatásul közlöm, hogy a 2010. évi műszaki átvételek alapján elkészített, a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívülhelyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet, illetve az erdőkfelújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatási intézkedésekre vonatkozó, a2010 szeptemberében az illetékes erdészeti igazgatóságokhoz benyújtott támogatási kérelmeket az MVH 2011. március első napjaiban kapta meg azerdészeti hatóságtól. A támogatási kérelmek feldolgozását megkezdtük, de – mivel a jelenlegi időszakban számos más támogatási intézkedés kapcsán is bírálati időszak van (sertés és baromfi állatjóléti támogatások, anyakecske-tartás támogatás, az elmúlt évben forráshiány miatt elutasított kérelmek újrafeldolgozása az állatbetegségekmegelőzéséhez nyújtott támogatások kapcsán, stb.) – az ügyintézés lezárását egyelőre nem tudjuk teljes bizonyossággal előrejelezni, reálisan legkorábbi időpontként április végét tudjuk megjelölni. (Az előrehaladás üteméről ugyanakkor a jövőben is be tudunk majd számolni.) Amint sikerült a kérelem-bírálatot lezárni, úgy a támogatás kifizetése a rendelkezésre bocsátandó forrás összegétől és az összeg megérkezésétől függ. Biztosítom ugyanakkor T. Elnök Urat arról, hogy Hivatalunk mindent meg tesz annak érdekében, hogy az érintettek a jogos támogatási összeget mielőbb kézhez kapják.

Erdészüdvözlettel:
Luzsi Józsefelnök