Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció – 2020 vitaanyaga

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció – 2020 vitaanyaga (I.agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégiai tézisek), amelyet csatoltunk, illetve az alábbi helyről letölthetnek.

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/a-videk-elni-akar-indul-a-10-eves-videkstrategia-tarsadalmi-vitaja

Kérek minden Tagtársat, hogy tanulmányozza át a vitairatot és módosító javaslatát, kiegészítő véleményét küldje meg legkésőbb_*2011. április 28-ig*_  a MEGOSZ titkárságára.
A Nemzeti Vidékstratégia Koncepciót egy országos ismertető körúton is bemutatják.
Ezúton kérek mindenkit, hogy a térségükben megrendezendő ismertető előadáson lehetőség szerint vegyenek részt és felszólalásukkal segítsék elő, hogy a vitaanyagban az erdő nagyobb hangsúllyal szerepeljen.

Segítségül jelezzük, hogy a csatolt vitairatban az alábbi helyeken szerepel az erdő.:

-2.2.2. fejezetben, 7. oldalon

-2.3 fejezetben, 8.oldalon

-2.3 fejezetben , 9. oldalon

-4.1.4. fejezetben, 11. oldalon

-4.3.1. fejezetben, 13. oldalon (a természetvédelem területén részben)

-4.3.4 fejezetben, 16. oldalon

-5.8.3 fejezet, 2. táblázat

-mellékletek, 2. ábra

Rendkívül fontos, hogy az elkövetkező 10 év vidékfejlesztési stratégiájában az erdő, mint a vidékfejlesztés egyik legfontosabb eleme, a klímaváltozás elleni küzdelem fontos eszköze, az élhető vidék
megteremtője, az új munkahelyek létrehozója, a megújuló energia felhasználás fontos bázisa megfelelő súllyal szerepeljen. Az előbb ismertetett funkciók ugyanis szinte tökéletesen egybeesnek a Közös
Agrár Politika 2013 utáni uniós prioritásaival, ezért is kell, hogy kiemelt szerepet kapjanak az erdők a magyar vidékfejlesztés stratégiai elképzelései között is.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök