FONTOS! MVH-s erdészeti jogcímekkel kapcsolatos közlemények

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Megjelent két fontos Közlemény az MVH honlapján:

1., A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal számú 74/2011. (IV. 29.) MVH Közlemény

*az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről*

Jelen közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:

*2011. május 1. és június 30. között.*

A Közlemény az alábbi helyről letölthető:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk742011

2.,A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

számú 73/2011. (IV. 29.) MVH Közlemény
*a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről*

Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénylésének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII 17.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet), mely az EMVA-ból finanszírozott, a mező-gazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

A támogatási kérelem benyújtásának ideje:*2011. május 1. – június 30.
*
A Közlemény letölthető:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk732011

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök