MEGHÍVÓ a MEGOSZ 2011. évi Közgyűlésére

Értesítem, hogy a MEGOSZ következő Közgyűlését az Elnökség

2011. május 05-én (csütörtökön) 11:00 órára

hívja össze az Erdészeti Információs Központ tanácstermében (1021 Budapest, Budakeszi út 91.).

Napirend:

 

  1. Elnökségi beszámoló a 2010. évről (Luzsi József)
  2. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2010. évről (Bodor Dezső Károly)
  3. A 2010. évi mérleg elfogadása (előterjesztő: Luzsi József)
  4. 2011. évi költségvetés megvitatása (Dr. Sárvári János)
  5. Lehetséges alternatívák a tagdíjak módosítására (Szabó Vendel)
  6. Egyebek

Az Elnökség határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel 2011. május 05-én 11 óra 30 percre hívja össze, azonos helyszínre.                 A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül várjuk írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat esetleges újabb napirendi pontokra a MEGOSZ titkárságán.

Budapest, 2011. április 28.

Tagtársi üdvözlettel az Elnökség nevében:

 

 

Luzsi József

elnök