A magánerdősök részvétele az országos önkéntes tűzifa gyűjtő akcióban

Tisztelt MEGOSZ Tagok!
Szövetségünk a mai napon a minisztériumtól a mellékelt felkérést kapta egy országos önkéntes tüzifa gyűjtő akció megindítására, amelynek célja a szociálisan rászoruló helyi lakosság számára a téli tüzelő biztosítása. A programban nagyrészt önkéntesek vennének részt, de azok számára is nyitott lenne, illetve igazolást adna a 30 napnyi elvégzett munkavégzésről, akik a jövő évi törvények szerint így is szerezhetnek jogosultságot a szociális ellátás részeként bevezetett bérpótló juttatásra.A program idén szeptember-októberben indulna és a Kormány szeretné mihamarabb felmérni, hogy kik azok az erdőgazdálkodók, erdőtulajdonosi szervezetek, akik részt vennének egy ilyen kezdeményezésben, amelynek keretében a hatósági engedélyhez kötött fakitermelést követő tűzifa gyűjtés keretében a gazdaságosan már nem hasznosítható vágástakarítási, terület- előkészítési, illetve ápolási, tisztítási munkák során keletkező gallyfa, illetve egyéb faanyag összegyűjtésére kerülne sor.Ezért a fentiek alapján kérjük Szövetségünk mindazon tagjait, de bármely magánerdő gazdálkodót, erdőtulajdonost is, hogy a programban való részvételi szándékukat jelezni szíveskedjenek leírva az ily módon felajánlásra kerülő faanyag mennyiségét településenként, illetve az esetlegesen felmerülő fajlagos térítési díjak becsült nagyságrendjét. Várjuk a program, illetve az azt koordináló hálózat kialakításával kapcsolatos javaslataikat, ötleteiket is.
Kérjük, hogy a fenti információkat legkésőbb _*július 13-ig*_szíveskedjenek eljuttatni a MEGOSZ Titkárságára!
A program részletes leírását a mellékelt levél tartalmazza.
Köszönettel és erdészüdvözlettel:
Luzsi Józsefelnök