Rendkívül fontos tájékoztatás!

Tisztelt Erdőtulajdonosok, Erdőgazdálkodók!

Az Erdészeti gépbeszerzési támogatásokat és több más jogcímet is érintően rendkívül fontos jogszabályváltozás lépett életbe (23/2007. FVM rendelet módosításával) a nyár folyamán, melynek következtében sokan eleshetnek a részükre már megítélt támogatástól és ráadásul         3 évre kizárásra kerülnek a teljes EMVA támogatási rendszerből!
A módosítás lényege, hogy: a 2010.12.23. után jogerőre emelkedett támogatási határozattal rendelkezőknek a kézhezvételtől számított
*9 hónapon belül*  kifizetési kérelmet kell benyújtaniuk. (Sajnos ez az időszak már elmúlt!) Ha ezt elmulasztják, a teljes támogatást tőlük visszavonják és 3 évre kizárják a teljes EMVA támogatási rendszerből (területalapú, erőtelepítési, beruházási, stb. támogatások).
Az eredeti pályázati kiírásban a beruházást két éven belül kellett megvalósítani (Így volt ez az erdészeti gép pályázatok első körében, 2009-ben is.)
Az időközben bekövetkezett változásról sokan nem szereztek tudomást, vagy elkerülte a figyelmüket és ezért abban a  tudatban voltak, hogy két évük van a megvalósításra, a két éven belül pedig össze tudják gyűjteni az előfinanszírozáshoz szükséges pénzt és a saját erőt is!
Tekintettel arra, hogy a MEGOSZ tagjai közül is sokan érintettek lehetnek, kérjük, sürgősen intézkedjenek a pályázott összeg,  valamint a kifizetési kérelem benyújtás elmulasztás okának egyidejű megjelölésével!!
Egy lehetséges megoldás a problémára a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 33. §-ának megfelelő alkalmazása lehet, vagyis a közbeszerzési eljárás megindítása az ügyben és erről az MVH haladéktalan tájékoztatása, ami halasztó hatályú.
Csatoltan megküldjük a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet és a 98/2011. (VI.22.) sz. MVH Közlemény vonatkozó részeit tájékoztatásul.

MEGOSZ