Kártérítést kaphatnak az erdőgazdálkodók a természeti károk után (MTI)

2011. október 24. – November 1-30. között hektáronként maximum 250 ezer forint támogatást igényelhetnek azok az erdőgazdálkodók, akiknek az erdejében természeti kár keletkezett – közli legfrissebb tájékoztatójában a Magyar Agrárkamara (MA).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló rendelet értelmében az erdőgazdálkodók mostantól akár minden évben november 1. és november 30. között pályázhatnak, ha kár éri az erdőiket.
A módosítás során törölték a támogatási kérelmek benyújtására vonatkozó, a támogatandó káreseménytől számított 2 éves határidő. Megszűnt az az előírás is, amely alapján csak a 2007. január 1-je után bekövetkezett természeti katasztrófák kárainak helyreállítására szűkítette a támogatás igénylésének lehetőségét.
A kifizetési kérelmeket továbbra is a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 2 naptári éven belül kell benyújtani. Az erdők állományának, termőképességének helyreállítását segítő pályázat célja, hogy megkönnyítse az erdőket érő természeti károk – például: tűz, jég, belvíz, aszály – felszámolását, az erdők rekonstrukcióját (például a károsodott faállomány pótlását) és a másodlagos veszteségek megelőzését.
Támogatást azok az erdőgazdálkodók kérhetnek, akiket az erdészeti hatóság nyilvántartásba vett. Egy pályázó hektáronként legfeljebb 250 ezer forintot – azaz 873 eurót – igényelhet az összesen 2,8 milliárd forintos keretből – tartalmazza az agrárkamarai tájékoztató.