ÚJRAINDUL A MAGÁNERDŐS KÖZFOGLALKOZTATÁS. A 2012. évi magánerdészeti közfoglalkoztatási kérelem benyújtása.

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

A 2011. évi magánerdős közfoglalkoztatási program sikeresen lezárult. Mint azt 2011. december 09-i körlevelünkben és a honlapunkra december 10-én felkerült híranyagban is jeleztük, több, de nem alapvető változás is lesz az idei köz-foglalkoztatási programban, aminek irányítása a Nemzetgazdasági Minisz-tériumtól a Belügyminisztériumhoz került. A MEGOSZ többször folytatott személyes és írásbeli egyeztetést a BM-mel és ennek köszönhetően lehetőség nyílik egyrészt a tavalyi magánerdős közfoglalkoztatási tevékenységi körök jelentős részének megőrzésére – egyes esetekben bővítésére (a támogatható tevékenységek listáját emlékeztetőül mellékeljük:( Tevékenységek köre) -, illetve a magánszektor számára a sajátosságainkat figyelembe vevő menetrend kialakításával az idei programok megindítására. Ezt nagy sikerként könyveljük el és reméljük, hogy az idén még többen nyújtanak be kérelmet és alkalmaznak növekvő számban közfoglalkoztatottakat.
A 2012. évi magánerdészeti közfoglalkoztatási  kérelem benyújtásához szük-séges  tudnivalók a következők: 

– Az idei közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos teendőket, azok menetrendjét és az ehhez kapcsolódó kiegészítő információkat részletesen és pontosan leírva megtalálják a mellékelt belügyminisztériumi levélben (Tájékoztatás 01.18.). Kérem, mindenekelőtt ezt olvassák át figyelmesen!
– Mellékeljük a fenti levél szerinti kérelem benyújtáshoz szükséges dokumen-tumokat, amelyek a következők:

Kérjük, hogy a tájékoztató levél alapján a megadott mellékletekkel nyújtsák be kérelmüket az illetékes megyei/fővárosi  munkaügyi központokhoz legkésőbb 2012. február 10-én 12,00 óráig!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelmekkel és a támogatásokkal kapcsolatos kérdésekben az illetékes munkaügyi központokat, a  közvetítéssel, létszámigénnyel kapcsolatban pedig az illetékes munkaügyi kirendeltségeket keressék, ők adnak teljes körű tájékoztatást, segítséget ezekben az ügyekben. A  munkaügyi központok és a munkaügyi kirendeltségek elérhetősége ahttp://nfsz.munka.hu/engine.aspx.page=full_KOZOS_Munkaugyi_kozpontok_adatai
linkre kattintva található meg.
Amennyiben   a fenti szervek valamilyen oknál fogva nem tudnak a felvetődő kérdésekre megnyugtató választ adni, úgy kérjük, keressenek meg a problémával minket, a MEGOSZ titkárságát és mi összegyűjtve a vitás kérdéseket, a Belügyminisztériumon keresztül megszerezzük a választ, majd közöljük a kérdés feltevővel. A leggyakrabban felvetődő típusproblémákról pedig folyamatos tájékoztatást nyújtunk majd kör e-mailek és a MEGOSZ honlapja segítségével. 

Kérjük szíveskedjenek a fentiekről a környezetükben élő, a magánerdős közfoglalkoztatás iránt potenciálisan érdeklődő erdőgazdálkodókat is tájékoztatni!
A MEGOSZ a maga részéről a jövőben is mindent megtesz a magánerdős közfoglalkoztatás sikeres, zökkenőmentes működéséért, amiben kérjük továbbra is szíves együttműködésüket!

Köszönettel és üdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök
Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
H-1021 Budapest, Budakeszi út 91.
Tel.: 061-391-42-90
Fax: 061-391-42-99
Mobil: 06-30/455-22-61
megosz@mail.datanet.hu