NAGYON FONTOS! SÜRGŐS! Több erdészeti jogcímet érintő rendeletmódosítások!!!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Megkaptuk véleményezésre a korábban már jelzett, több erdészeti jogcímet is érintő módosításokat tartalmazó jogszabálytervezet-et, amit mellékelünk.

A támogatási rendeletek mellékelt,tervezett módosításai a következőket célozzák:

– az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések”; és az „Erdészeti potenciál helyreállítása” intézkedés esetében a támogatási összegek megemelését,
– az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” esetében továbbá még bizonyos tevékenységek együttes támogathatóságának bevezetését,
– az Erdőszerkezet átalakítás” intézkedés esetében a támogatási feltételek enyhítését, a támogatások szélesebb körű igénybevételét,
– az NVT-s „Mezőgazdasági területek erdősítése” támogatási jogcím esetében a támogatható területméret ellenőrzésének
jogszabályon alapuló gyakorlatának bevezethetőségét, valamint a támogatási rendeletben szabályozott vis maior káresemények utáni
erdősítés befejezésének feltételeit pontosítja, és a jövedelempótló időszakban esedékes támogatás folyósítása feltételeinek pontosítását
– az ÚMVP-ben szereplő „Mezőgazdasági területek erdősítése” jogcím esetében az emelt szintű jövedelempótló támogatásra való jogosultság
igazolási módjának egyértelművé, egyszerűbbé tételét, az ellenőrzés jogszabályon alapuló gyakorlatának bevezethetőségét, a támogatási rendelet
intézményi átalakításoknak történő megfeleltetését, és a jövedelempótló időszakban esedékes támogatás folyósítása feltételeinek pontosítását.

Az előterjesztés az erdőgazdálkodókat érintő támogatási rendeletek módosításán kívül érinti az „agrár-környezetgazdálkodási” jogcímet is.
Ezen jogcím módosításának célja, hogy azok az állami tulajdonú földterületek is támogatottak maradhassanak, amelyeken a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet általkezelt pályázat 2011. december 31-ét követően került kiírásra.

A jelenleg érvényben lévő jogcímek szövegével való könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért a tervezetnek a 8. oldaltól kezdődő részletes indoklás
fejezetcímeihez a szövegbe illesztettük azokat a hivatkozásokat, amelyekre kattintva elérhetők a jelenleg érvényben lévő, a mostani tervezett módosításokkal érintett,
hivatkozott jogszabálytervezetek. Ezen elérhetőségeket a biztonság kedvéért jelen levelünk végén is megadjuk.
A megküldött változások alapjaiban változtatják meg, reméljük pozitív irányban, a jelenleg élő erdészeti jogcímek sorsát, felhasználási ütemét
az ÚMVP két hátralévő évében (az erdőtelepítéseknél tovább is).
A lényeg mindig a részletekben van elrejtve, ezért kérem alaposan tanulmányozzák át a tervezett változásokat és szövegszerű módosító javaslataikat legkésőbb
2012. február 16-án (csütörtökön) 15 óráig szíveskedjenek megküldeni a MEGOSZ Titkárságára!!!

A  mellékelt anyagban hivatkozott, módosításra tervezett jelenleg érvényben lévő jogszabályok szövege az alábbi linkekre kattintva nyitható meg:

132/2004:
http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=1624&articleID=5756&ctag=articlelist&iid=1

88/2007:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700088.fvm

32/2008:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0800032.fvm

124/2009:
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900124.FVM

139/2009:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900139.FVM

61/2009:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900061.fvm

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök