MVH 28.számú hírlevél

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Megjelent az MVH 28. számú hírlevele, amit az alábbiakban  közlünk.
Külön is felhívjuk szíves figyelmüket a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre, amelyet legkésőbb március 12-ig kell teljesíteni kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.
A monitoring adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat a mellékelt 28/2012.(II.10.) számú MVH közlemény tartalmazza.
Ebben megtalálható azon jogcímek felsorolása is, amelyre vonatkozóan nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség.
Kérjük minden érintett figyelmesen tanulmányozza át a közleményt és tegyen eleget adatszolgáltatási kötelezettségének!

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök