MVH 45. számú hírlevél

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Tájékoztatásul küldöm az MVH 45. számú hírlevelét, melyet az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_45_szam_20120702_1031933

Felhívom figyelmüket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások
kifizetésének igényléséről szóló 77/2012. (VI. 20.) számú MVH Közleményre,

„mely szerint a befejezett ápolás, a tisztítás, valamint a törzsnyesés befejezését követõen kifizetési kérelmet a tevékenység megvalósítását
követően, legkésőbb 20 napon belül kell benyújtani. Erdőrészletenként egy kifizetési kérelem nyújtható be, a támogatási határozat jogerőre
emelkedésétõl számított két évig, de legkésõbb 2014. november 20-ig.

Nem jár támogatás: az erdõ fennmaradásának vagy fejlődésének veszélyeztetése miatt az erdészeti hatóság által elrendelt tevékenységre.

A kifizetési kérelem beadása: D5203-01, D0034-02, D0035-03 valamint D5204-01 számú nyomtatványon, postai úton az erdõrészlet szerinti
erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez.

Az ügyfél a támogatható mûveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésõbb 2014. október 31-ig
köteles megvalósítani.

A megvalósítási határidõn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni
(Vhr. 20. § (4) bekezdése értelmében).

Csatolandó dokumentumok:
–    rájegyzéssel ellátott számlák, bizonylatok ügyfél által hitelesített másolati példánya,
–    bankszámlakivonat ügyfél által hitelesített másolati példánya,
–    számlaösszesítõ és tételrészletezõ nyomtatványok.

Kötelező rájegyzések: a tétel SZJ vagy VTSZ száma vagy KN kódja, az ügyfél regisztrációs száma, a támogatási határozat azonosító száma, a
„Támogatás elszámolására benyújtásra került”.

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök