A KERTEKBŐL MÁR KITILTJÁK AZ AKÁCOT!

Írmagja sem maradhat a bálványfának

A rettenetes körülményeket is bírják – ennyi jót tudnak mondani az ökológusok az agresszíven terjedő invazív fafajokról. A kormány szigorítja a fás szárú növények telepítését, és nem kegyelmez az agresszíven terjedő fajtáknak. Az akácot például szeretik Magyarországon, pedig az ilyen erdőkből eltűnik az őshonos állatvilág.
Kiszorítja az őshonos erdei élővilágot. Hatalmas területen alakítja át az őshonos ligeterdőket. Csaknem kiirthatatlan, gyökérzete rongálja az árvízvédelmi töltéseket. Idővel mérgező vegyületek halmozódnak fel az általa elfoglalt talajban. Semmilyen kórokozója és kártevője nem ismert Magyarországon. Nagyfokú várostűrése az egyedüli erénye, de könnyen kivadul. Fűtőértéke csekély.
Ezek a mondatok annak a hat fafajnak az ökológiai leírásából származnak, amelyeknek a telepítését rendeletmódosítással szigorította a kormány június 26-án (letölthető itt:http://www.kormany.hu/download/c/3a/90000/125_2012.pdf    a  lap aljától kezdve olvasható).
A július 11-én hatályba lépő új szabályozás szerint, ha valaki kivágja ennek a hat tájidegen fának egy példányát, akkor ugyanolyan csemetét nem telepíthet a helyébe. Invazív vagy özönfajnak azok a növények számítanak az ökológusok szerint, amelyek agresszíven, nagy tömegben terjednek az őshonos fajokénál nagyobb tűrő- és szaporodóképességük miatt.
A fehér akác, az amerikai kőris, a mirigyes bálványfa, továbbá a cserjés gyalogakác, a kései meggy és a zöld juhar eddig is tiltólistán szerepelt Magyarországon egy 2008-as, a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet szerint. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800346.KOR

Eddig viszont nem tiltotta meg az ingatlantulajdonosoknak a kormány, hogy egy bálványfát bálványfával pótoljanak, csak a növény továbbterjedésének megakadályozása volt kötelező.

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök