FONTOS! Információk az erdő-környezetvédelem, erdőszerkezet átalakítás, erdészeti potenciál, szaktanácsadás és a vis maior bejelentésekkel kapcsolatban az MVH 51. számú hírlevelében!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Az alábbi linkre kattintva olvashatják az MVH legújabb hírlevelét, ami fontos információkat tartalmaz a támogatásigénylés vonatkozásában az erdő-környezetvédelem, erdőszerkezet átalakítás és erdészeti potenciál jogcímekről, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a támogatás kifizetésének igényléséről és a vis maior bejelentésekről.

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_51_szam_20120924_1033082
Tehát külön is felhívjuk szíves figyelmüket az alábbi közleményekre és az abban foglaltak betartására:

– a 150/2012. (IX. 21.) számú MVH Közleményre, mely az *erd ő-környezetvédelmi intézkedések**hez* nyújtandó támogatás igényléséről szól.
A támogatási kérelmet 2012. október 1. – 2012. november 30. között elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

– a 149/2012. (IX. 21.) MVH Közleményre, mely az *erdőszerkezet átalakításához* nyújtandó támogatás igényléséről szól.
A támogatási kérelmet 2012. október 1. – 2012. október 31. között elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

– a 148/2012. (IX.20.) számú MVH Közleményre, mely a *szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez* nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szól.
A kifizetési kérelmet 2012. november 1-jétől 2012. november 15-ig lehet benyújtani postai úton.

– a 145/2012. (IX. 13.) MVH Közleményre, mely az *erdészeti potenciál helyreállítására *nyújtandó támogatás igényléséről szól.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak 2012. október 1. – november 30.

– Tájékoztató a *vis maior bejelentésekkel* kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elháríthatatlan külső okként (vis maiorként) ismer el olyan különleges körülményt, cselekményt vagy eseményt,
amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket az alábbi linken elérhető híradásra, ami a korábbi erdészeti géptámogatások pályázóit is érinti:

2012. augusztus 1. és 2012. december 31. között folyamatosan nyújthatók be kifizetési kérelmek egyes EMVA-ból társfinanszírozott jogcímek esetén

2012. augusztus 1-jén nyílt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb időszaka.

Érdemes a jelzett MVH Közleményben található valamennyi rendeletmódosítást részletesen áttanulmányozni, mivel azok a mezőgazdasági és erdészeti jogcímek széles körét érintik!

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök