„Erdőtelepítési” projekt hatalmas kérdőjelekkel (ForestPress)

2013. április 2. – Miközben az erdészek védekezni kénytelenek egy, a szakmát ért nemtelen sajtótámadás ellen, rivális szervezetek éppen sikerpecsenyéjüket igyekeznek sütögetni a hazai médiában. Amint arról korábban mi is beszámoltunk, a MillionTreesProject és a globalo-zöldszervezet hazai kirendeltsége a http://www.milliontreesproject.com/#landing_page honlapon büszkén hirdeti, hogy:
„Idén tavasszal első magyarországi erdőtelepítési projektünkben vehetsz részt, melynek keretében a fokozottan védett Nagyszénászugi erdő tájrehabilitációján dolgozunk.”
A teljesen örömtelinek és érdekesnek tűnő kezdeményezést jobban szemügyre véve, számos kényes kérdés merül fel.
Az első mindjárt az „erdőtelepítés” fogalma. Mit értenek ezen? Ahol ugyanis most egy fokozottan védett erdő áll, ott semmilyen módon nem lehet erdőt telepíteni, legfeljebb felújítani. Az pedig egészen más „tészta”: Az erdők felújítási kötelezettségét ugyanis törvény írja elő! Ha tehát erdőfelújításról van szó, akkor azt nem a közcélú vagy jótékony cselekedetként végezzük, hanem mert így kell tenni. Nem csak a törvény miatt, hanem a tartamos erdőgazdálkodás évszázados alapelve miatt. (Amit a globalo-zöldszervezetnek is illene ismernie.)
Amikor ezt végezzük, csak annyit teszünk, hogy meggátoljuk az erdőterület csökkenését, de a korábbi állapothoz képest egyetlen négyzetcentiméterrel sem keletkezik több erdő. Ezért nem hívjuk erdőtelepítésnek.

A projekt során 20 ezer csemetét próbálnak elültetni az érintett területen.
Ezzel kapcsolatban az a nagy kérdés, hogy milyen hálózatban?
Csemetékhez illő tőtávolsággal vagy a felnőtt, végleges méretű fák térbeli igényét figyelembe véve? Mindkettő gondokat vet fel. A mennyiség a csemetékhez illő hálózatra utal, ez esetben viszont pár év múlva maga az erdész (vagy a globalo-zöldszervezet szakértője) fogja az első tisztítás során kivágni a kis fácskák jelentős részét!
Nem túl szép dolog a globalo-zöldszervezettől, hogy azt „elfelejtették” közölni a kedves célközönséggel, a szponzorok pénzéből ültetett fák túlnyomó többségére ez a sors vár még mielőtt elérnék végleges méretüket. (De természetesen amennyiben nem vágják ki, akkor is elpusztul fény és tápanyag hiányában az elültetett faegyedek nagy része, ami a térbeli adottságokból, biológiai törvényszerűségekből következik: ahol elfér 20 ezer csemete, ott nincs hely ugyanennyi faóriás számára.)
A másik lehetőség az volna, ha eleve „véghasználati” hálózatban ültetnék, ami persze több okból is lehetetlen: egyrészt a feltételezhető erdőtervi előírás, másrészt a kezelhetetlen erdőápolási igény miatt, harmadrészt, mert nem is nézne ki erdőnek az első 50 évben, amit így ültetnek, negyedszer pedig az óriási területigényből következően.
Végül érdemes kiszámolni, mennyit is hozhat a szervezőknek ez az akció?
Támogatónként ezer forintot kérnek a programban való részvételért, azaz:
20 ezer fa x 1000 Ft = 20 millió forint… Nem rossz. Mondhatni, ügyes! No comment.

Komment: Lám, lám, az erdészek miért nem ügyesek? Hány millió csemetét ültetünk egy évben? Szorozzuk meg 1000 Ft-al.