FONTOS! SÜRGŐS!!! Kezdődnek az erdő-Natura kifizetések, már benyújthatók az idei kérelmek!

Kezdődnek az erdő-Natura kifizetések, már benyújthatók az idei kérelmek!

 A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) nagy örömmel tudatja az érintett magánerdő gazdálkodókkal, hogy az erdő-Natura jogcím notifikációs eljárása sikerrel lezárult és így elhárult az utolsó akadály is a tavaly benyújtott kérelmek alapján történő kifizetések elől. Így – az MVH előzetes tájékoztatása alapján –  a részben, vagy egészben támogatható kérelmek kifizetései 2013. májusának első felében várhatók!

Ugyanakkor április 10-ével megnyílt a lehetőség a 2013. évi egységes kérelmek benyújtására, amiről az MVH tájékoztat honlapjának aktuális rovatában.

http://www.mvh.gov.hu/, míg az egységes kérelmek benyújtásáról további részletek a

66/2013 (IV.10) számú MVH közleményben olvashatók az alábbi linken: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk662013

 Mint tavaly is hírül adtuk, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012.(IV.27.) VM rendelet alapján a magánterületen található Natura erdők gazdálkodói egyszerűen igénybe vehető, területalapú, vissza nem térítendő kompenzációs támogatásban részesülhetnek felmerülő költségeik és jövedelem kiesésük, ellentételezése céljából. A rendelet értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan naturás magánerdő gazdálkodó* jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel, gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait és a jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó határozat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül részt vesz a Natura 2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett kötelező képzésen. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt, vagyis minden év május 15-ig igényelhető. A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 12-69 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik. A MEGOSZ honlapján (www.megosz.org) az egyes Natura területek beazonosításához és az igények bejelentéséhez szükséges információkat, tennivalókat rövidesen közzéteszi és folyamatosan tájékoztatást ad az érdeklődőknek az ezzel kapcsolatos tudnivalókról.

Kérjük, hogy mindenki, akinek naturás magánerdeje van, éljen az idén is a lehetőséggel, nyújtsa be kérelmét a helyi falugazdászok, agrárkamarai tanácsadók segítségét igénybe véve és terjessze lakóhelyén, munkahelyi környezetében ennek a rendkívül kedvező támogatási lehetőségnek a hírét!

 

Erdészüdvözlettel:

 Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök

MEGOSZ

 

*erdőgazdálkodó: az erdő tulajdonosának, vagy tulajdonosai társulásainak képviselője, akit az erdészeti hatóság az Evt.17 § (1) és (6)-(7) bekezdései szerint erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vesz.