MEGHÍVÓ A MEGOSZ 2013. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE !

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Értesítem Önöket, hogy a MEGOSZ 2013. Közgyűlését az Elnökség 2013. május 10-én (pénteken) 11 órára hívja össze az Erdészeti Információs Központ tanácstermében (1021 Budapest, Budakeszi út 91.) az alábbi napirendi pontokkal:

Napirend:

1. Elnökségi beszámoló a 2012. évről (Luzsi József)

2. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2012. évről (Bodor Dezső Károly)

3. A 2012. évi mérleg elfogadása (előterjesztő: Luzsi József)

2012 évi mérleg

4. A 2013. évi költségvetés megvitatása (Dr. Sárvári János)

5. Egyebek

Jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül várjuk írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat esetleges újabb napirendi pontokra a MEGOSZ titkárságán.

A Közgyűlést követően, előreláthatólag 13,00 órai kezdettel erdészeti fórumot tartunk, amelyen Lapos Tamás a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Halászati és Vadászati Főosztályának főosztályvezető-helyettese a magánerdő gazdálkodással kapcsolatos aktuális kérdésekről, míg

Regős János, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal osztályvezetője az erdészeti vidékfejlesztési jogcímek helyzetéről ad tájékoztatást, amit fórumbeszélgetés, konzultáció követ az előadók részvételével.

Aktuális híreinket a Meghívó hátoldalán található MEGOSZ Hírlevél-ben olvashatják.

Szeretettel várjuk valamennyi tagtársunkat a Közgyűlésre és a délutáni programra!

Tagtársi üdvözlettel az elnökség nevében:

Luzsi József
elnök”