Az erdő-Natura kérelmek benyújtóinak köre nem változott!

Mivel több megkeresést is kaptunk ez ügyben, a félreértések tisztázása érdekében, szeretnénk egyértelművé tenni, hogy az idén is ugyanaz a kör nyújthat be egységes kérelmet az erdő-Natura jogcímre, akik tavaly is jogosultak voltak erre, vagyis az erdőgazdálkodók. Az erdő-Natura támogatási rendelet erdőgazdálkodókra vonatkozó megváltozott szövegrésze csak pontosítást szolgált, de nem jelent változást az elmúlt évihez képest. A módosítással csupán a jogcím EU Bizottság általi jóváhagyását tették lehetővé, de a jogcím rendelet alapján – csakúgy mint az előző évben -továbbra is lehetőség van az erdőtulajdonosok által az erdőtörvény alapján kötelezően megbízott (ezáltal a tulajdonosokat képviselő) erdőgazdálkodók támogatására.

Erdészüdvözlettel:

MEGOSZ