Több erdészeti jogcímet (Erdő-Natura, EKV, erdészeti potenciál, Erdőszerkezet átalakítás) érintő rendelet tervezet véleményezése

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Mellékelten megküldöm az alábbiakban felsorolt rendelet-tervezetek módosítását véleményezésre:

– a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól
– a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
– az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló
– az agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló
– az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
– a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló
A tervezett módosítások meglátásunk szerint alapvetően pozitív irányban befolyásolják az érintett jogcímeket.
Kérem, hogy a tervezetekkel kapcsolatos szövegszerű észrevételeiket, kiegészítő, módosító javaslataikat 2013. július 22-én délelőtt 9 óráig a MEGOSZ titkárságának megküldeni szíveskedjenek.

Előterjesztés saláta rendelet

EMVA saláta AKG KAT N-GYEP N-ERDŐ, EKV, EP ENTB 13-07-17 egységes

Köszönettel és erdészüdvözlettel:
Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök