Az erdészeti jogcímekkel kapcsolatos legújabb információk az MVH-tól!

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok, Gazdálkodók!

 A Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Hivatal (MVH) kérésünkre részletes tájékoztatást adott a jelenleg folyamatban lévő erdészeti jogcímek ügyintézésével, elbírálásával, határozathozatalaival és kifizetési kérelmeivel kapcsolatban.

Az alábbiakban adjuk közre ezeket a mindannyiunk számára nagyon fontos információkat:

Erdészeti potenciál helyreállítása

2012. évi támogatási kérelmek:

Beérkezett 283 db támogatási kérelem, ebből:

2 db érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került (késedelmes benyújtás, MVH-s azonosító hiánya)

40 db kérelem adminisztratív ellenőrzés eredménye miatt került elutasításra.

1 db kérelmet időközben visszavontak.

1 db korábban elutasított kérelmet saját hatáskörben újra kell ügyintézni

Összesen tehát 239 db elfogadott kérelem van, amelynek teljes jóváhagyott kötelezettségvállalási összege: 1 523 221 989 Ft.

Natura 2000 erdő kérelmek ügyintézése:

A 2012-ben benyújtott 2196 db kérelemből:

3 db érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került,

246 db kérelem elutasításra került különböző okok miatt,

9 kérelmet visszavontak,

15 kérelem esetében az eljárás megszüntetésre került/kerül az ügyfél halála miatt,

3 kérelmező időközben megszűnt, ezek esetében is megszüntetésre kerül az eljárás.

Összesen az elfogadott 1920 kérelemre kifizetett az MVH eddig 3 598 546 039 Ft-ot.

Folyamatban levő kérelmek darabszáma: 4 db (2 db Kölcsönös megfeleltetésben megállapított szankció még nem jogerős, illetve 2 db elhalálozás miatt eljárásbeli jogutódlás megállapítása van folyamatban)

Erdő környezetvédelmi intézkedések:

Tájékoztatás a 2012. évi 270 db benyújtott támogatási kérelemről:

Forrásallokáció előtt:

Elutasított 28 db,

Igazgatói felülvizsgálatra vár 4 db,

Igazgató által jóváhagyott (EMVA) 228 db,

Indított 10 db

Az előzetesen lekért adatok alapján a várható támogatási összeg: 6 615 824,19 Euró

Az MVH még összegyűjti a nyilatkozattétellel érintett gazdálkodók leveleit, mert rész forrásallokációt nem kérhetnek az Irányító Hatóságtól. Ezen nyilatkozattételre felszólító levelek 2013. július 30-n kerültek postázásra és 8 nap van a válaszadásra a kérelmek újraügyintézését követően az MVH haladéktalanul kezdeményezi a forrásallokációt.

Erdőszerkezet átalakítás

2011-ben 100 db kérelem esetén a forrásigény: 648.240.672 Ft volt.

A 2012. évben benyújtott 153 támogatási kérelem megoszlása:

Forrásallokáció előtt:

Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár 9 db,

Elutasított 20 db,

Értékelésre vár 123 db

Visszavont 1 db.

Az  erdő-környezetvédelmi kifizetésekhez hasonlóan az MVH ennél a jogcímnél is most gyűjti össze a nyilatkozattétellel érintett gazdálkodók leveleit.

Fiatal erdők állománynevelése:

 Támogatási kérelmek:

A 2012-es évben 568 db támogatási kérelem érkezett be:

Ebből 517 db kérelem támogatott

2013. évben pedig 303 db támogatási kérelmet nyújtottak be:

1. Az alapjogosultság ellenőrzés lezárult.

2. Az ügyintézéshez szükséges ügykezelői felület fejlesztése elkészült ezt az Erdészeti igazgatóság is tesztelte. Adatbázisok szinkronizálására szükséges, konkrétan az NVT és MgTe telepített erdők adatait kell frissíteni. A tervek szerint ezen a héten az ügyintézés elkezdődhet. Az iránymutatás elkészült hozzá.

3. A segédexcelben történő ügyintézés lezárása után az IIER-ben is végezhető az adminisztratív ügyintézés, a felület már régen kész.

4. Az erre a hétre tervezett ügyintézés indulását követően az ügyintézés lezárható szeptember elején, második felében. Elindul a segédexceles ügyintézés, annak várható befejezése: augusztus 30.

5. Forrásallokáció várhatóan október elején.

6. Határozatok postázása: október közepén várható.

 Kifizetési kérelmek:

1. Az alapjogosultság ellenőrzése elkezdődött az MVH kirendeltségeken,

2. valamint a 2012. évi és 2013. évi támogatási kérelmekre benyújtott kifizetési kérelmek szétválasztása is.

3. Az első kifizetések augusztus végén várhatók.

Jól látható, hogy milyen komoly adminisztrációs feladatok kapcsolódnak az egyes jogcímekhez.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az MVH-nak a korrekt és gyors tájékoztatást!

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök