Megjelent az „Erdőkárok”című képes útmutató

Tisztelt MEGOSZ Tagok!
Megjelent az „Erdőkárok”című képes útmutató, amit ezúton ajánlunk különösen a jogosult erdészeti szakszemélyzet és az érdeklődők figyelmébe.
Az ezzel kapcsolatos részletekről az OEE és a NÉBIH honlapjain megjelent híranyagok alapján számolunk be.

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök

OEE:
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/erdokarok_konyvajanlo
A kárjelentésekre kötelezettek munkáját segítő új útmutató és kódjegyzék készült

2012-től kezdődően az Erdővédelmi Figyelő-Jelzőszolgálat kárbejelentő modulját felváltotta azOrszágos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (OENYR). A kárbejelentések tartalma és formai elvárásai is számottevő mértékben változtak. Ez már önmagában is szükségessé tette, hogy a kárjelentésekre kötelezettek munkáját segítendő új útmutató és kódjegyzék készüljön. A korábbi segédanyaghoz (Hirka A. és Csóka Gy. 2006: Képes útmutató és kódjegyzék – az erdővédelmi jelzőlapok kitöltéséhez) képest jelentősen kibővült szakmai tartalommal az ERTI és a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság közös kiadásában a napokban jelent meg az újabb kiadvány „Erdőkárok – képes útmutató címmel. A könyvet négyen jegyzik szerzőként (Csóka György, Hirka Anikó, Koltay András és Kolozs László), de az ERTI és a NÉBIH Erdészeti Igazgatóságának számos további szakembere is közreműködött az elkészítésében. A borítóterv Szőcs Levente (ERTI) munkája.

Az első fejezetben található a kárjelentések kitöltését segítő útmutató, részletes tartalmi és formai előírásokkal, az utolsóban pedig a kódjegyzék. A kettő között helyezkedik el az igazi „színes” rész, ahol 166 oldalon, fafajonkénti bontásban találjuk meg a jellemző kárképeket, illetve okozóikat. A tömör leírások mellett színes képek (a könyvben összesen több mint 650) segítik a kárformák azonosítását. Az erdész szakemberek mellett vélhetően erdőjárók, biológusok és növényvédelmi szakemberek, kertészek számára is hasznos lehet a kiadvány

A kiadvány (a készlet erejéig) ingyenesen beszerezhető lesz az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer keretében bejelentőt küldő jogosult erdészeti szakszemélyzet számára. Az átvételről rövidesen részletes információt közlünk a NÉBIH honlapján.

NÉBIH:

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/erdeszet_szakteruletek/monitoring/OENyR

A NÉBIH Erdészeti Igazgatósága felhívja a jogosult erdészeti szakszemélyzet figyelmét, hogy az ERTI és NÉBIH közös gondozásában megjelent az „Erdőkárok” című képes útmutató, mely az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (OENyR) útmutatóját, valamint számos erdei károsító leírását és képes ismertetőjét tartalmazza.

A kiadvány ingyenesen elérhető mindazon jogosult erdészeti szakszemély részére, aki  a 2012. vagy a 2013. évben legalább egy alkalommal erdővédelmi kárbejelentőt küldött az OENyR-be.

A kiadvány a fent meghatározott JESz-ek részére két módon kerül átadásra.

  1. Az MFB-hez tartozó 22 db erdőgazdasági zrt. központjába a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága juttatja el a kiadványt. Az erdészetek innen közvetlenül vehetik azokat át.

  2. Egyéb esetben a JESz annál a megyei kormányhivatalnál tudja átvenni az ingyenes kiadványt, ahol a JESz nyilvántartásba vétele történt, ideértve azon JESz–t is, aki ugyan valamelyik erdőgazdasági zrt-nél dolgozik, de regisztrációjakor működési területeként nem azt adta meg.

A kiadvány kiosztása augusztus második felében kezdődik.

 http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/nyitolap/kepes_utmutato.html