A NAK tájékoztatása az EMVA és az EHA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról.

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Mellékelten küldöm a NAK tájékoztatását az EMVA és az EHA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról.

Ismét-itt-az-adatszolgáltatás-ideje

Az adatszolgáltatás 2014. február 17- 2014. március 19 közötti időszakban elektronikus felület alkalmazásával saját ügyfélkapun,vagy technikai közreműködő, vagy meghatalmazott útján tehető meg.
A technikai közreműködők — a falugazdászok is ezen körbe tartoznak – az adatszolgáltatást azonnal teljesíteni tudják, míg a meghatalmazottaknak ügyelni kell arra, hogy a meghatalmazást az adatszolgáltatás megkezdése előtt legalább öt nappal kell az MVH felé beküldeni.
Felhívjuk az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírsággal sújtható!
Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozzák át a mellékelt Útmutatásban leírtakat és annak alapján járjanak el!

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök