Információk az erdészeti de minimisről

Tisztelt MEGOSZ-tagok!

2014. évben is lehetőség van fiatal erdők állománynevelésére támogatási kérelmet benyújtani. A Főlapon nyilatkozni kell a „jelen pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben, valamint a folyamatban lévő pénzügyi évben”, vagyis a 2012. január 1-től a pályázat benyújtásának napjáig megítélt(!) támogatásokról, amely a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozik. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy más bizottsági rendelet alapján is lehet de minimis-es támogatást kapni, azonban az említett Főlapon csak a fenti bizottsági rendelet alapján megítélt (!) támogatásra kell nyilatkozni. A Vidékfejlesztési Minisztériummal folytatott egyeztetések után, a VM-hez tartozó de minimis-es támogatási lehetőségekről – segítségképpen a pályázat benyújtásához – az alábbi linket adjuk közzé:

https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/tamogatasok?showtree=true

amelyre kattintva, a böngésző keresőjét használva lehet a de minimis-es támogatási jogcímeket kikeresni. Hangsúlyozzuk, hogy a 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nem csak az MVH-tól lehet támogatást kérni, hanem más minisztériumhoz tartozó hivatalok is megítélhetnek de minimis-es támogatást. Ilyen támogatás például a munkaügyi központok által megítélt, ún. „bérjárulék” („A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása”) támogatás is.

A fenti lista tehát koránt sem teljes, azonban a fenti linken történő keresés eredményeként a pályázó erdőgazdálkodók zöme megtalálhatja a rá vonatkozó támogatási jogcímek nagy részét. Bízunk benne, hogy az eredményes pályázathoz segítséggel tudtunk szolgálni.

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök