MVH Közlemény a fiatal erdők állományne​veléséhez nyújtandó támogatás igénylésén​ek módosításá​ról

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

 Tájékoztatásul küldjük a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2014. (II. 26.) számú KÖZLEMÉNYÉT, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló 2/2014. (I. 21.) MVH közlemény módosításáról szól.

 I. Módosuló rendelkezések

1. A 2/2014. (I. 21.) MVH közleménynek a támogatás igénybevételének feltételeiről rendelkező III. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az egyes támogatott tevékenységekhez kapcsolódó feltételek:

Befejezett ápolás:

• a legkisebb támogatható terület legalább 1 hektár, amelyet a támogatási kérelemben, a befejezett ápolással érintett erdőrészletek összterülete alapján kell megállapítani. A területszámításnál (1 hektár) az erdőrészlet részterülete is figyelembe vehető, ha az a 0,3 hektárt eléri és azon a területhatár állandósítást elvégezték,

• Amennyiben a befejezett ápolást részterületen kívánja az ügyfél megvalósítani, akkor a támogatás mértékének megállapítása alapját képező területi kategória meghatározásánál az erdőrészlet területe helyett a részterület területe kerül figyelembe vételre,
• a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatással telepített erdők (NVT MgTE és EMVA MgTE) esetében csak az 5 évesnél idősebb faállományok támogathatóak, melyeket az erdészeti hatóság befejezetté nyilvánított,

• a tevékenység támogatására az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult, ha az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 3. § a) és c) pontja szerinti tevékenységek elvégzésre (erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás, illetve állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás) jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik.

2. A 2/2014. (I. 21.) MVH közleménynek a támogatási kérelmek elbírálásáról rendelkező VI. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 2014. évben benyújtott támogatási kérelmeket a támogatási rendelet 2. számú melléklete 15. és 16. sorának alábbi rendelkezése szerint értékeli:

A pénzügyi terv bírálata során a 2012-ben az 1 alkalmazottra jutó árbevétel összege kerül figyelembevételre a 2. számú melléklet 15. sorában szereplő értékelési szempont vizsgálatakor.
A 2012. bázisévhez viszonyítva a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján nyilvántartott erdőgazdálkodásba vont terület növekszik, amely során 5 százalékpontonként 1 pont, de legfeljebb 4 pont adható. Ennek ellenőrzése az Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján történik.

2012. évi bázisév: az Országos Erdőállomány Adattár 2012. december 31. napján nyilvántartott adatai alapján meghatározott időszak.

3. A 2/2014. (I. 21.) MVH közlemény kapcsolódó jogszabályaikat tartalmazó X. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 13/2014. (II. 24.) VM rendelet.

II. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

 A rendelet elérhetősége:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk322014

 Erdészüdvözlettel:

 Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök