Az MVH-tól kapott pontosító válasz arról, hogy igényelhető-e SAPS támogatás olyan EMVA-s erdőtelepítésekre, amelyekre ugyanabban az évben jövedelempótló támogatás is jár.

Tisztelt Magánerdő Gazdálkodók, Erdőtelepítők!

A fenti tárgykörben korábban már a MEGOSZ is tett fel kérdést az MVH-nak és a most megjelent, egységes kérelmekkel kapcsolatos MVH tájékoztató alapján a NAK is hasonló értelmű kérdéssel fordult a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Mindkét kérdést, illetve az arra adott válaszokat az alábbiakban adjuk közre, hiszen sok EMVA-s erdőtelepítőt érint:

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök

MEGOSZ kérdésfeltevés: 2015. 03. 31-én

MVH válasz: 2015. 04. 07-én:

Kedves MEGOSZ!

Az ön kérdése:

Ref szám : 2015331/311050196

EMVA erdőtelepítés SAPS adható 2015-től?

A mezőgazdasági területek első erdősítése EMVA-s jogcímre, vagyis mindazon erdőtelepítésekre, amelyekre 2009-ben, vagy azt követően nyújtottak be elsőként kifizetési kérelmet, információink szerint 2015. április 01- és május 15. között az egységes kérelmek keretében és azt követően is igényelhető SAPS, vagyis területalapú támogatás. Első kérdésünk, hogy igaz-e ez? Második kérdésünk, hogy igaz-e ez, függetlenül attól, hogy az adott erdőrészletre jár, vagy már nem jár ápolási és/vagy jövedelempótló támogatás? Kérdéseink mielőbbi megválaszolásában bízva, tisztelettel: Dr. Sárvári János ügyvezető elnök, MEGOSZ

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Lehetővé vált, hogy a 2008. év után az EMVA – MgTE jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek számára a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területek vonatkozásában (akik az első kifizetési kérelmet 2009-ben adták be), a 2015. évtől kezdődően az EMVA – MgTE jogcím mellett egységes területalapú támogatás (SAPS) iránt is nyújthatnak be kérelmet.

Valamint azon erdőtelepítések esetében, amelyekre már nem jár ápolási és jövedelempótló támogatás, de a telepítés, 2009-ben vagy 2010-ben, valósult meg, szintén nyújtható be egységes területalapú támogatás (SAPS).

Üdvözlettel: MVH

NAK kérdésfeltevés: 2015. 04.09-én:

SAPS és kjövedelempótló

Olyan információt kapott az egyik falugazdász a területi MVH kirendeltségtől, hogy aki mezőgazdasági területek erdősítésére jövedelempótló támogatást vagy SAPS-ot adhat be a kettőt együtt nem igényelheti. Kérem állásfoglalásukat.

MVH válasz: 2015. 04.10-én:

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérdésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatás adható:

A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelete hatályon kívül helyezéséről szóló 1307/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet a 32. cikk (2) bekezdésben rendelkezik a támogatható hektár fogalmáról:

(2) E cím alkalmazásában „támogatható hektár”:

b) bármely olyan földterület, amely támogatásra jogosított 2008-ban az 1782/2003/EK rendelet III. címe, illetve IVA. címe szerinti egységes támogatási rendszer, illetve egységes területalapú támogatási rendszer keretében, és amely:

ii. az egyéni mezőgazdasági termelő vonatkozó kötelezettségvállalásának időtartama alatt az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke, az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke vagy az 1305/2013/EU rendelet 22. cikke szerint, vagy egy olyan nemzeti rendszer alapján erdősített terület, amelynek feltételei összhangban vannak az 1698/2005/EK rendelet 43. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésével vagy az 1305/2013/EU rendelet 22. cikkével; vagy

Ennek értelmében a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területek támogatható területnek minősülnek, a MePAR-ban ekként történt meg a támogatható területek lehatárolása.

A fenti rendelet így lehetővé teszi, hogy a 2008. év után az EMVA – MgTE jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek számára, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területek vonatkozásában a 2015. évtől kezdődően az EMVA – MgTE jogcímben jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatás (továbbiakban: SAPS) iránt is nyújtsanak be kérelmet. A támogatási jogosultságot szerzett erdőrészletekre lekötött források figyelembevételével az igényelt EMVA-MgTE jogcímben benyújtott kifizetési kérelem részét képező jövedelempótló támogatás, valamint ugyanazon erdőrészletre igényelt területalapú támogatás (SAPS) pontos támogatási összegei a kifizetési kérelem ügyintézése során kerülnek megállapításra.

Üdvözlettel: MVH