Tájékoztatás a gazdálkodó-barát Erdőtörvény-módosítási javaslatcsomagról

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

Az Erdőtörvény módosítása, vagy új Erdőtörvény megalkotása már több mint egy éve újra napirenden van. Az eddigi munkákról és azok előrehaladásáról, az elképzelésekről, módosítókról viszont elég kevés visszajelzést kapott a magánerdős társadalom. Ezúton szeretnénk minden magánerdő tulajdonosnak és gazdálkodónak megköszönni munkáját, akik konkrét módosító javaslataikkal, elképzeléseikkel segítették az Erdőtörvény változtatást célzó erőfeszítéseinket!
Ez év nyarán, az eddigi törvénymódosítások történetében egyedülálló módon, az állami és magánerdő gazdálkodókra, illetve az erdőgazdálkodás szakmai civil szervezeteire alapozva, a szaktárca és az erdészeti hatóság képviselőinek részvételével Erdőtörvény Előkészítő Munkacsoport alakult az Országos Erdészeti Egyesület irányítása alatt. Ebben a munkacsoportban a magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók érdekeit a MEGOSZ képviselte. A Munkacsoport több alkalommal ülésezett, részletesen megvitatta a beérkezett javaslatokat és példaértékű, szakmai konszenzuson alapuló munkával október elejére megalkotta az alábbi linken található, a jelenlegi Erdőtörvény szövegébe beépített konkrét módosító javaslatokat és az azokhoz kapcsolódó, erre a hivatkozásra kattintva elérhető szakmai indoklást. Mindkét anyagot az OEE és a MEGOSZ elnökének aláírásával felterjesztettük a Minisztériumba.
Meggyőződéssel valljuk, hogy a kialakítandó új, vagy megújuló Erdőtörvény csak ennek az anyagnak az alapulvételével, csak ebből az anyagból kiindulva képzelhető el, amely tükrözi és magában foglalja az erdőgazdálkodói, tulajdonosi érdekeket, a mindennapi erdőgazdálkodás működőképességét biztosító jogi keretek vonatkozásában.
Nem tudjuk milyen lesz a módosított Erdőtörvény végleges és az illetékesek által 2016. végére a Parlament által elfogadni ígért szövege, de fontosnak tartjuk, hogy a magánerdős társadalom a mellékelt anyagok áttanulmányozásával lássa és tudatosítsa azt a javaslatot, amelyet a MEGOSZ teljes mellszélességgel és következetesen támogat és támogatni fog a jövőben is. Reméljük a végleges szöveg ennél csak még jobb, gazdálkodó-barátabb lesz.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök

Evt_2015 09 21_OEE_7  ;       Evt_módosító_összegzés_OEE_2015 10.05