Nagy érdeklődéssel kísért magánerdős közfoglalkoztatási rendezvényt tartott a MEGOSZ

 

A MEGOSZ a magánerdős közfoglalkoztatás életre hívásától folyamatosan nyomon kíséri és segíti annak működését és mindent megtesz az érintett közfoglalkoztatók naprakész tájékoztatásáért. Ennek a folyamatnak volt fontos állomása a Szövetségünk által összehívott magánerdős közfoglalkoztatási rendezvény, amelyre 2016. január 12-én került sor Budapesten, az Erdészeti Információs Központban. Az eseményen több mint 70 fő vett részt, ami közel fele a jelenleg nyilvántartott magánerdős közfoglalkoztatóknak. Dr. Sárvári János a MEGOSZ ügyvezető elnöke felvezetőjében elmondta, hogy a 2011-ben megindult magánerdős közfoglalkoztatás rendkívül dinamikusan fejlődött az elmúlt 5 év alatt, hiszen mind a közfoglalkoztatók, mind a közfoglalkoztatottak számát tekintve mintegy tízszeres növekedés tapasztalható. Napjainkban 146 közfoglalkoztató 1617 főt alkalmaz a magánerdős közfoglalkoztatás keretében és a kezdetektől napjainkig a magánerdős program mintegy 6 milliárd forintos támogatást kapott. Az elmúlt év végén többfelől is kaptunk információt arról, hogy az országos programok közül a magánerdőt kiemelik, és a hosszú időtartamú közfoglalkozatás keretében, a járási munkaügyi kirendeltségek hatáskörébe utalják. A Belügyminisztériummal ez ügyben számos rendkívül előremutató egyeztetést, konzultációt tartott a MEGOSZ, amelynek eredményeként a magánerdős közfoglalkoztatás 2016-ban sem szenved hátrányt a korábbi évekhez viszonyítva és biztosított további folyamatos működése.
Szulimán Zsolt a Belügyminisztérium illetékes osztályvezetője részletes és pontos előadást tartott a magánerdős közfoglalkoztatással kapcsolatban. Az előadás anyagát az alábbi linkre kattintva olvashatják:
Szuliman Zsolt ea_v2_20160112_MEGOSZ
Az előadást követően több mint egy órás konzultáció következett, amelyek során számos kérdést tettek fel a jelenlévő közfoglalkoztatók az eddigi ellenőrzési tapasztalatokra, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekre, a 2016. évi közfoglalkoztatás megindítására és legfontosabb adminisztratív tudnivalóira vonatkozóan. A közfoglalkoztatás körébe tartozó közcélú erdészeti munkák meghatározása, szakmai indokokkal alátámasztott pontosítása témakörben abban egyeztek meg a jelenlévők, hogy az erre vonatkozó konkrét javaslatokat 2016. január 31-ig megküldik a MEGOSZ Titkárságára (1021 Budapest, budakeszi út 91., e-mailcím: megosz@mail.datanet.hu). Szövetségünk a beérkezett javaslatokat összegyűjti, egységesíti és kezdeményezi a BM felé azoknak, mint pontosításnak a megjelenítését a járási kirendeltségek számára később küldendő tájékoztatóban.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Belügyminisztérium rendkívül pozitív hozzáállását és támogatását a magánerdős közfoglalkoztatás ügyében és külön köszönjük Szulimán Zsolt osztályvezető úrnak együttműködését és az ebben a témakörben nyújtott segítségét!
Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök

SAMSUNG CAMERA PICTURES