MEGOSZ juniális Napkoron

Napkoron a Kerekerdő Turisztikai Központban, rendkívül szép időben 2016. június 08-án került megrendezésre a „KÖRNYEZETI NEVELÉS KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK A MAGYAR MAGÁNERDŐKBEN” című MEGOSZ juniális.

Több mint 220 gyerek és mintegy 80 erdőtulajdonos, gazdálkodó, pedagógus jelent meg a rendezvényen. A rendkívül harmonikusan tájba illesztett, tág tereket biztosító épületegyüttes hangulatát a gyülekező, az erdő szabadságát megérző gyereksereg tudta csak fokozni. Az első szabad szaladgálás, felfedezés után megnyugodva a vadászkürt hívó hangjára osztályokba rendeződtek, és kezdődhetett a megnyitó ahol a programot támogató Földművelésügyi Minisztérium képviseletében Ugron Ákos Gábor helyettes államtitkár mondott megnyitó beszédet. Wass Albertet idézte: „… amikor a Jóisten megteremtette a világot, magához hívatta a négy legkedvesebb angyalkáját, hogy szétossza közöttük a világ kincseit, mindegyiknek egyet: a jóságot, a szeretetet és a békességet… meg az erdőket, hogy megnyissa az emberek szívét a másik három befogadására..”

Ez után a házigazda, a Napkori Erdőgazdák Zrt. képviseletében Támba Miklós elnök a táj történetét, mai arculatának létrejöttét, a helyi emberek áldozatos munkáját állította példának az egybegyűlt gyereksereg és a megjelentek elé.

A program szerint a „kicsik”, a gyerekek több csoportban az erdei iskolai programokat járták végig, és az erdővel kapcsolatos vetélkedőkön vettek részt, míg a „nagyok” a „Környezeti nevelés az erdészeti erdei iskolákban” témakörben megtartott szakmai konferenciára igyekeztek az előkészített nagyterembe.

A konferencia Luzsi József elnök megnyitó gondolataival kezdődött. Tájékoztatta a közönséget, hogy 20016-ban a „Zöld erdőben jártam – Környezeti nevelés a magyar magánerdőkben” rendezvénysorozat egyik állomásának részesei vagyunk. A Földművelésügyi Minisztérium által támogatott MEGOSZ pályázat keretén belül az ország több helyszínén a környezeti nevelés lesz a fő irányvonal, amire a rendezvények épülnek és igyekeznek megszólítani minden erdőt szerető és nem csak azzal foglalkozó honfitársunkat is. A következő esemény szeptember végén a „Magánerdősök Országos Találkozója” lesz és ez a program is a környezeti nevelés jegyében kerül megrendezésre Somogyszobon. Ezt követően elindul egy regionális rendezvénysorozat is, ami az erdészképzés hat helyszínén előadásokkal kívánja felhívni a jövő erdészeinek figyelmét a hosszú távú gondolkodás, a bölcs gazdálkodás szerepére, a környezet alakításának felelősségére és megőrzésének fontosságára. Az egész éves rendezvénysorozat pozitív hírverését kiadvánnyal és szóróanyaggal is kívánjuk támogatni. Luzsi József az erdők szerepével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az erdőtelepítés és erdőkezelés az egyedüli hatékony lehetőség a klímaváltozás hatásainak a csökkentésére.

Az első előadó, Román István, az FM agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkára felvázolta, a képzés alapja hogyan épül be a köznevelés rendszerébe, hogyan sikerül megoldani a motivációt, a szükséges finanszírozási forrásokat. Alapkérdés, hogy zöld óvoda programtól kezdődően több száz már minősített iskolán át az agrár szakképzésig mindenhol jelenjen meg a környezeti nevelés. Külön kiemelte a jól működő öko-iskola programot és ebben a nevelők, tanárok szerepét, áldozatvállalását.

Mádi Péter Erdei Iskolai Igazgató a nevelés gyakorlati megvalósítását terepre igazítását mutatta be, és kiemelte az erdei környezet már eleve nevelő erővel hat a hozzájuk látogató gyerekekre, de meg kell őket tanítani, hogyan fogadják el az erdőt, hogyan viselkedjenek. Bemutatta milyen programok segítik leginkább az erdő és a természet megismerését.

Dr. Komáromi István, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója átfogó ismertetést adott a környezeti nevelés helyzetéről, a jelen jogszabályok lehetőségeiről. A környezeti nevelésben látja a következő generációk valódi fejlődési irányát. Részletesen ismertette azt a folyamatot, amelynek eredményeként a Napkori Erdőgazdák Zrt-vel közösen ki lehetett alakítani a Harangodi Erdei Iskolában a programokat, és azokat be lehetett vezetni a tananyaghoz kötött oktatásba.

A hozzászólók között többen elismerően nyilatkoztak az elért eredményekről, és biztatták a résztvevőket a folytatásra. Elhangzott kérdés az erdőtulajdonosokat, erdőgazdálkodókat érintő pályázatok megjelenéséről, és többen sürgették a gazdálkodást segítő erdőtörvény mielőbbi módosítását.

Támba Miklós zárszavában erre reagálva jelezte, hogy az Erdőtörvény módosítás folyamatát fel kell gyorsítani és azt még ebben az évben az Országgyűlés elé kell vinni. Ehhez a szakma részéről egy széleskörű összefogás, a vezető tisztségviselők részéről pedig teljes támogatás és személyes elhivatottság is szükséges.

Duska József

MEGOSZ

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES