Újabb EUTR információk

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

Az elmúlt napon már közreadott információkon felül a  http://portal.nebih.gov.hu/eutr honlapon a gyakran ismételt kérdések között megjelentek a következő a sokakat érintő kérdések, amiket teljes terjedelemben az alábbi linken találnak meg.

http://portal.nebih.gov.hu/noveny/gyakran-ismetelt-kerdesek/faanyagtermeklanc-felugyelet

Ezek közül a határidő közelsége miatt a fontosabbak:

  • Az EUTR technikai azonosító szám feltüntetése a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 9.§-a értelmében a szállítójegyen kötelező. Hogyan járjak el a technikai azonosító szám hatóság általi kijelöléséig?

Amennyiben Ön erdőgazdálkodó, erdőgazdálkodási tevékenysége során – az Evt. 90/F. § (1) bekezdésének megfelelően kizárólag Magyarország területén végzi erdei faválasztékok előállítását és értékesítését, akkor a technikai azonosító számának az erdőgazdálkodói kód minősül, ennek értelmében e kód feltüntetésével jogszabályi kötelezettségét teljesíti

Amennyiben nem tartozik a megjelölt körbe, a technikai azonosító szám kijelöléséig a nyomtatvány erre vonatkozó rovatát hagyja üresen.

  • Az Erdészeti Hatóságtól sorszámtartományt igényeltem, azonban a nyomda 2016. július 1-jéig nem tudja legyártani a 2016. július 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő tartalmú nyomtatványt. Mi a teendő ebben az esetben?

Tekintettel arra, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplőinek egy része jelezte, hogy rendkívüli nehézséget okoz számára az új nyomtatványok alapján történő értékesítés, az Erdészeti Hatóság ellenőrzései során 2016. július hónapjában elfogadja a korábban használatban lévő nyomtatványokat az erdei faválasztékok szállítása során. Tűzifa fogyasztó részére történő értékesítése esetén a honlapon közzétett vásárlói tájékoztatót július 1-től alkalmazni kell és át kell adni a fogyasztó részére.

  • A korábban benyújtott tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentését újra be kell nyújtani az erdészeti hatósághoz az új formanyomtatványokon?

Nem, a 2016. június 30-ig érkeztetett tervbejelentések esetében a régi nyomtatványt elfogadja az erdészeti hatóság, azokat nem kell újra benyújtani.

  • Mikortól kell használni az új „tervezett fakitermelések bejelentése” és „tervezett erdősítési tevékenységek bejelentése” megnevezésű nyomtatványt?

A „régi” (10v1.1 verziószámú) nyomtatványon az erdőgazdálkodási tevékenységek előzetes bejelentését 2016. június 30-ig lehet az erdészeti hatósághoz benyújtani (személyesen vagy postai úton). Postai úton történő megküldés esetén a postai feladás dátuma számít (a postai bélyegzőn feltüntetett dátum).

  1. július 1-től a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján elhelyezett „tervezett fakitermelések bejelentése” és „tervezett erdősítési tevékenységek bejelentése” v2.0 verziószámú nyomtatványon kell a bejelentéseket megtenni.
  • A tervbejelentő nyomtatványt is nyomtatványboltban kell megvásárolni vagy elektronikusan egy regisztrált programmal kitölteni?

Nem, a tervbejelentő nyomtatványt továbbra is a NÉBIH honlapjáról lehet letölteni elektronikusan szerkeszthető és nem szerkeszthető formátumban. A nyomtatvány erre alkalmas, az előírt formátumot kezelni képes bármilyen programmal kitölthető, a kitöltő programot nem kell a NÉBIH-nél regisztrálni.

Forrás: NÉBIH