Országgyűlés előtt a megbízási szerződések kivezetésének határidejét módosító törvényjavaslat A szerződések 2020. május 7-én vesztik hatályukat

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok 

Tisztelt Erdőgazdálkodók

Elérhetővé vált az Evt-t is módosító törvényjavaslat, ami többek között a megbízási szerződések kivezetésének határidejét is módosítja.

Dr. Nagy István agrárminiszter 2018. november 20-án nyújtotta be a  Országgyűlésnek az „Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról” szóló törvénytervezetet.

Száma: T/3630

A törvénytervezet  teljes szövege pdf-ben.

A módosítások elfogadás után, 2018. december 31-vel lépnek hatályba.

forrás: parlament.hu

A törvénytervezet 26. oldalán található, és az alábbiakban olvasható a javasolt módosító szöveg:

  1. §

(1) Az Evt. 113. § (25) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(25) Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontja alapján, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény hatályba lépését megelőzően megkötött megbízási szerződést bármelyik fél 60 napos felmondási idővel felmondhatja.”

(2) Evt. 113. §-a a következő (25a) bekezdéssel egészül ki:

„(25a) A (25) bekezdés szerinti szerződések 2020. május 7-én hatályukat vesztik, az ilyen jogcímen fennálló bejegyzéseket az erdészeti hatóság törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.”

(3) Az Evt. 113. §-a a következő (32) bekezdéssel egészül ki:

„(32) Ha az e törvény hatálybalépését követően, de a módosító törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott körzeti erdőterv lejártáig az e törvény szerinti erdőterv nem kerül meghatározásra, akkor az új erdőterv véglegessé válásáig az erdőtervet az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó kérelmére állapítja meg.”

Erdészüdvözlettel:

Duska József

ügyvezető elnök