2021. január 1-től ismét változik az EKAER szabályozás

 

2021. január 1-től módosulnak az adózás rendjéről szóló törvény EKAER-re vonatkozó szabályai. Változik például, hogy mely termékek lesznek a közúti áruforgalmat ellenőrző rendszerben bejelentéskötelesek.

A részletszabályokat tartalmazó EKAER rendelet még nem jelent meg, de a törvény változásából a legfontosabb EKAER változások már körvonalazódnak.

Változhat az EKAER bejelentésre kötelezett termékek köre 2021-től

2021-től csak az EKAER rendeletben meghatározott termékek esetén kell EKAER számot kérni. Az bejelentésre kötelezett termékek listája azonban nem feltétlenül azonos a jelenlegi „kockázatos termékek” listájával. Elképzelhető ugyanis, hogy az érintett, bejelentésre köteles termékek listája bővülhet.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőben a vállalkozásoknak minden esetben vizsgálni kell, hogy a szóban forgó, fuvarozott termékek EKAER kötelesek-e vagy sem.

Az EKAER rendelet módosításával feltehetően fény derül arra is, hogy milyen esetekben keletkezik majd az EKAER biztosíték-adási kötelezettség, és miként lehet mentesülni a kockázati biztosíték alól.

Még nem derült ki, változnak-e az EKAER mentességi összeghatárok

2020-ban EKAER mentesség vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy termékegység tömege és értéke nem haladja meg a nem kockázatos termék esetében a 2.500 kg-ot és 5 millió forintot, kockázatos termék esetében pedig az 500 kg és 1 millió forintot. Kérdéses, hogy változnak-e és miként ezek az összeghatárok, melyeket több mint 5 éve jelölt meg értékhatárként a szabályozás.

Jelenleg, ha nem kockázatos termékek közúti fuvarozását nem útdíjköteles gépjárművel végzik, nincs EKAER kötelezettség. Ezzel szemben kockázatos termék esetén minden gépjárművel végzett tevékenység EKAER köteles. Mivel az EKAER-köteles termékek köre megváltozhat, úgy az érintett gépjárművekre vonatkozó szabály is módosulhat. Elképzelhető tehát olyan eset is, hogy egy vállalkozásnak 2020-ban nem kell még EKAER szám, de 2021-ben – amennyiben az EKAER rendelet ezt előírja – már kelleni fog. Természetesen ennek fordítottja is előfordulhat: amennyiben 2021 a termék nem kerül be a listára, úgy jövőre már nem kell EKAER számot kérni rá.

Árnyaltabbá válhatnak az EKAER szankciók 

2021-től finomhangolásra kerül a szankcionálásra vonatkozó szabályozás. Eszerint különbséget kell tenni a súlyos kötelezettségszegés és apróbb hiba között.

40 százalékig terjedő mulasztási bírsággal sújtható az a kötelezett, aki a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, vagy a bejelentési kötelezettségét a fuvarozott termékek súlyára vagy értékére tekintettel hibásan teljesíti. Minden egyéb hiba esetén (pl.: adatok elírása, betűk felcserélése, helytelen rendszám, lezárás elmulasztása, helytelen fuvarozás indoka, stb.) természetes személy adózó esetében 200.000 forintig, nem természetes személy adózó esetében 500.000 forintig terjedő mulasztási bírság szabható ki.

A látszólagos lazítás mellett a vállalkozások, fuvarozók nem dőlhetnek hátra, figyelniük kell a közeljövőben kihirdetésre kerülő részletszabályokra, másrészt a fokozott ellenőrzésekre.

Forrás: FATÁJ-online;  rsm.hu