TÖRVÉNY A CSALÁDI GAZDASÁGOKRÓL

 

Tisztelt MEGOSZ Tagok

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok

Tisztelt Erdőgazdálkodók

 

Kedvező adózási feltételeket, csökkenő adminisztrációs terheket és a 21. századi elvárásoknak megfelelő működési környezetet biztosít az őstermelők számára az országgyűlés által biztosított kedden elfogadott  családi gazdaságokról szóló jogszabály  – jelentette ki a parlamenti szavazás helyett Nagy István agrárminiszter.

A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az új jogszabály célja a családi gazdaság erősítése, a generációváltás támogatása és a termelők együttműködésének ösztönzése. A hazai élelmiszergazdaság gerincét adó 290 ezer őstermelő és 83 ezer családi gazdaságban dolgozó termelő 2021. január 1-től három működési formában válaszol, így maradhat  őstermelő , alkothat  őstermelők családi gazdaság  vagy  családi mezőgazdasági társaság .

Az elfogadott törvény szövege  itt olvasható .

Nagy István emlékeztetett: a kisebb őstermelők számára az adómentességi értékhatár növekszik és nem terheli majd személyi jövedelemadó az éves minimálbér ötszörösét kitevő bevételt, ami az idei értékekkel számolva 9,7 millió forintot jelent. Emellett az új szabályozás minden esetben a minimálbérhez köti az értékhatárokat, ezzel biztosítva a kedvezmények értékállóságát. A legkisebbeknek az éves minimálbér felé még adóbevallást sem kell készíteniük, ami ebben az évben 966 ezer forintot jelent – tette hozzá. A tárcavezető kitért arra is, hogy az értelmes kedvezményeket adózási értékhatára, az átalányadó választása nagyobb bevételig lesz lehetséges, ami 8 millió forint helyett az éves minimálbér tízszeres nő, és a 2020-as adatok szerint eléri a 19,3 millió forintot. Az adóteher csökkentése szolgálja az is, hogy a jövőben az őstermelői bevétel számítással nem kell figyelembe venni az e tevékenységgel kapcsolatos támogatás összegét. Az agrárminiszter szerint a bürokrácia csökkentését szolgálja az az új lehetőség, hogy az őstermelői bevétel része lehet – 25% -os mértékű – a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység, például a falusi turizmus vagy a mezőgazdasági szolgáltatás nyújtása.

Hangsúlyozta: az új törvénynek megfelelő jöhet létrejön az őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), ami komoly lehetőségeket kínál a vidéki gazdálkodói családok megélhetésének és életszerű működésének területén. A családi gazdálkodási forma két különféle mezőgazdasági termelő közös gazdálkodására alapulhat. A kedvezményes adózást lehetővé tevő átalányadózást a családtagok számának és az éves minimálbér tízszeresének szorzatáig tartó bevételig választhatják. Az értékhatár, de a minimálbér negyvenszerese lehet, ami az idei adatokkal számolva több mint 77 millió forintot jelent.

Kifejtette: a családi mezőgazdasági társaság (CSMT) minősítési lehetőségek azoknak a vállalkozásoknak dolgoztuk ki, akik már kinőtték a helyi termelés kereteit és országát, a nemzetközi szinten is mérhető üzemmé fejlődtek. A családi mezőgazdasági társaságok fejlődésével összefüggésben a jogszabály, amely a társas vállalkozás tagjai mentesülnek a személyi jövedelemadó alól a termőföld felhasználói jogosultságának, valamint a mezőgazdasági támogatás átengedésének, továbbá a termőföld-vásárlással kapcsolatos jelzáloghitel törlesztése címének, amely 50 millió forintot jelent.

A jogszabály külön rendelkezéseinek tartalmaznia kell a méhészek számára, ami a Kormány különböző elköteleződését bizonyítja a biodiverzitás védelme mellett. A méhész őstermelők személyi jövedelemadó mentessége nem a minimálbér ötszörösét, hanem tízszeresét elérve bevételig lehetséges. Ez a kedvezmény a 2020-as értékeket figyelembe véve meghaladja a 19 millió forintot – emelte ki a tárcavezető.

Forrás: FATÁJ-online; AM Sajtóiroda

 

Az alábbi kiegészítés jelent meg az az   Agroinform  – portálon

 A Parlament 2020. november 17-én 174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által létrehozott, az Agrárminisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és az Igazságügyi Minisztériummal közösen kidolgozott törvénytervezetet, amely új alapokra helyezi a mezőgazdasági működési formákat, megreformálja a családi gazdaságokat, egyszerűsíti, és az eddiginél is kedvezőbbé teszi az adózási rendszert.

Őstermelők

Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, a földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységekkel. Az ezekből származó bevétel a teljes őstermelői bevétel 25% -át teheti ki.

Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére, megközelítőleg 1 millió forintra nő annak az értékhatárnak, amely nem érő éves bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet megállapítania, azaz nem kell személyesen jövedelemadó bevallást készítenie. Ezen értékhatáron felül az őstermelők kétféle adózás – az átalányadózás és a tétel költségelszámolása – válasz válasznak.

Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió forintos kvázi adómentes határ az éves minimálbér ötszörösére, megközelítőleg 10 millió forintra nő. A következő lépcsőfok ennek a kétszerese, a jelenlegi minimálbérrel történő számolva 20 millió forint – eddig van a lehetőségek átalányadózásra. Ennél nagyobb árbevételnél már tétel költségelszámolásra kell áttérni. Kedvező változás, hogy az adómentes sáv átláthatósága csak az afeletti összegre vetítve kell megfizetni az adót. Az őstermelői tevékenységgel összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek bevételnek, azok adómentessé válnak.

A kistermelői rendelet hatálya alatt tevékenykedők részesülhetnek az őstermelők számára előnyökből. Esetükben őstermelői (nem kiegészítő) tevékenységnek minősül a termékfeldolgozás – így nem számít majd bele a 25% -os bevételi korlátozás -, ha saját maga dolgozza fel a saját gazdaságában előállított alapanyagot, és az a kistermelői rendeletben szabályozott mennyiséget nem haladja meg.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)

A jelenlegi közös őstermelői tevékenység és a családi gazdaság egyesített formája az őstermelők családi gazdasága, jövő évtől ez a működési forma áll rendelkezésre a közösen tevékenykedő hozzátartozók számára. Adózásuk az őstermelőknél megszabott értéket többszörösen és a résztvevők számával, a kedvezményes adózási felső értékhatárt viszont nem haladhatná meg a 4 személy számított összeget, tehát a közelítőleg 80 millió forintot.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)

Új minősítő kategória jön létre a társasági formában működő gazdaságok számára. A minősítést abban a gazdasági társaságban, szövetkezetben vagy az erdőbirtokossági társulatban kaphatja meg, aminek tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint más mezővel, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységekkel folytatják. A minősítést a NAK-nál kell majd kérelmezni. A CSMT-k tagjai számára a termőföld-adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőségeket nyújtanak.

A gazdasági társaságokból – függetlenül attól, hogy milyen-e CSMT-minősítéssel vagy sem – adófizetés biztosításának nélkül, hogy normatív támogatást kapjon, mint saját összegű bérleti díjat, és a társaság által kínált 15 éves felhasználási földet vagy tőketörlesztést. Az ilyen módon mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén adóévenként nem haladhatja meg az 50 millió forintot.