ÖN TUDTA?

 

– hogy míg a természetvédelmi törvény mindössze 2 db rövid §-ban foglalkozik az erdővel és nincs igazi végrehajtási rendelete, addig az az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény – Európa egyik legszigorúbb erdőtörvénye – 115 db §-ban és 9 db végrehajtási rendeletben részletezi az erdő védelmét és az erdőgazdálkodást?

– hogy az erdőgazdálkodás hatóságilag megszabott, 10 évre szóló erdőtervek szerint történhet, ahol a természetvédelmi hatóság, az árvízvédelmi hatóság, és más hatóságok szakhatóságok, és a nemzeti park igazgatóságok ügyféli joggal rendelkeznek?

– hogy az erdőtörvény részletesebben szabályozza a fakitermeléseket (a tarvágások maximális területeit, a fakitermelés alkalmazható módját)?

– hogy akár a természetvédelmi hatóság akár az erdészeti hatóság bármikor leállíthat minden fakitermelést, ha az veszélyt jelent az erdőre?

– hogy az erdő tulajdonosa vagy az erdőgazdálkodó csak javasolhat az erdőterv készítésekor, és ugyanolyan jogkörrel rendelkezik, mint a nemzeti park igazgatóság?

– hogy az erdőterv módosítása ugyanolyan eljárás alá tartozik, mint maga az erdőterv? (Nyilvánosság, szakhatóságok, nemzeti parki közreműködés)

– hogy 1935 óta az erdő területe nem csökkenhet és legalább olyan erdőt kell az erdő megújításakor az erdő helyén létrehozni, mint amilyen ott állt?

– hogy ha az erdőt letermelik, vagy bármilyen (!!!) okból az erdő kipusztul, vagy záródása lecsökken, akkor azt hatóságilag megállapított fafajokból és ezek meghatározott elegyarányából álló célállománnyal, jogszabályban meghatározott csemete darabszámmal és határidőre meghatározott méreteket elérő fiatal erdőt kell létrehoznia az erdőgazdálkodónak?

– hogy a magyar „erdők” fele tulajdonképpen kifejezetten faanyagtermelési céllal szántóföldekre és legelőkre vagy a puszta homokra telepített mesterséges faállomány?

– hogy a természetes felújítás a fák magtermésére vagy sarjadóképességére (gyökér sarj, vagy tuskósarj) alapozva történik évszázadok óta?

– hogy az elmúlt évtizedben több százezer hektár „túltartott” a már megemelt vágásérettségi korát is meghaladott faállomány van hazánkban?

– hogy minden erdőrészletnek van nyilvántartott természetességi alapelvárása, rendeltetése, üzemmódja, vágásérettségi kora, meghatározott távlati és erdőfelújítási célállománya, termőhelyi jellemzői vannak, és ezek többségét megnézheti az interneten? Sőt erdőtervezéskor minden tervjavaslat mindenkinek megtekinthető? (erdoterkep.nebih.gov.hu).

Ezek most is változatlanok?

Forrás: ERDŐINFO