Módosult a „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.2.1- 16 kódszámú) felhívás

KÖZLEMÉNY

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések” című (VP4-12.2.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

• A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Jogosultsági kritériumok 2. bekezdésének
módosítása alapján azok az erdőgazdálkodók is támogatásban részesíthetők, amelyeknek 2021. december 31-én megszűnt a megbízási szerződése és a 2022. évi egységes kérelem utolsó napja előtt az erdészeti hatóságnál kezdeményezte a nyilvántartásba vételi eljárás megindítását, amely kérelem alapján 2022.09.30. napján bejegyzett erdőgazdálkodóként szerepel az Országos Erdőállomány Adattárban, továbbá 2022.09.30. napján az adott erdőrészlet vonatkozásában rendelkezik az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel.

• A 3.4.1.1. II. Kötelezettségvállalások fejezet 2. bekezdés c) pont módosítása alapján a
támogatást igénylőknek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell
teljesítenie, legkésőbb 2023.december 31-ig. Kivételt képeznek azok a kedvezményezettek,
akik 2023. évben nyújtanak be első alkalommal támogatási kérelmet, mert esetükben legkésőbb
2024. december 31-ig kell a képzési kötelezettséget teljesíteni.

• A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezet módosítása alapján a
felhívásra 2023-ban is lehet beadni támogatási kérelmet, – ami egyben kifizetési igénylés is.
• A 3.7.1. Indikátorok fejezetben a Vidékfejlesztési Program alapján módosultak a felhívás
indikátorszámai.

• Az 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezet és a felhívás 3. számú melléklet (Támogatási
összegek) pontosítása alapján a 2021-ben megemelkedett támogatási összegek a 2023-ban
az egységes kérelem kertében benyújtott támogatási kérelmek – egyúttal kifizetési igénylések
– esetében is alkalmazhatók.

• Az 1. számú melléklet (Fogalomtár) kiegészült a „megbízási szerződés” fogalmával.
• A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

A felhívás teljes szövegét az alábbi kapcsolón találja:

https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1221-16-natura-2000-erdterleteknek-nyjtott-kompenzcis-kifizetsek-#