Erdővagyon és erdőgazdálkodás Magyarországon 2022-ben

Az előző évekhez hasonlóan a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályának gondozásában ismét megjelent a hazai erdők állapotával, erdőgazdálkodásunkkal kapcsolatos főbb adatokat vizuálisan bemutató leporelló. A kiadványban épp úgy megtalálhatók a tartamos erdőgazdálkodás főbb indikátorai (pl. fajcsoportonkénti terület, élőfakészlet, növedék, bruttó és nettó fakitermelés, koreloszlás, erdőtelepítés első kivitel területek), mint erdőművelésünk természetközeliségét jelző egyes mutatók (pl. különböző fahasználati módok alkalmazásának aránya az erdők természetességi állapota szerint, erdeink őshonos fafajokban való gazdagságának változása, nem vágásos üzemmódú erdők területének idősora). Megismerkedhetünk emellett néhány kevésbé ismert adattal, témával is, mint főbb őshonos állományalkotó fajaink vágáskorának változása, az energiaválság hazai tűzifatermelésre gyakorolt hatása, vagy az erdőgazdálkodást leginkább veszélyeztető fafajok területi eloszlása. A látványos, gyakran hosszabb idősorokat is bemutató ábrák így mind a hazai szakközönség, mind az erdők iránt mélyebben érdeklődők számára átfogó képet ad erdeink jelenlegi állapotáról, valamint az elmúlt évtizedekben bekövetkező főbb változásokról.

Az erdészeti leporelló az NFK honlapján online tekinthető meg:

https://www.nfk.gov.hu/Magyarorszag_erdeivel_kapcsolatos_adatok_news_513