Itt van a lista az első erdészeti felhívásokról a legfontosabb részletekkel!


 Forrás: Agroinform ( https://www.agroinform.hu/palyazatok/erdeszeti-palyazatok-2024-tamogatas-kozos-agrarpolitika-69448-001)


Erdőgazdálkodók, figyelem! Számos jogcím, hatalmas támogatási keretösszeg.

2024 első pályázati lehetőségei az erdészetben érdekeltek számára lesznek fontosak. A pályázati feltéteket teljes körűen a jövőre megjelenő felhívások fogják tartalmazni, a KAP Stratégiai Tervből kirajzolódik az, hogy a legtöbb erdészeti pályázati felhívás esetében alapkövetelmény lesz az erdőtervvel, illetve erdészeti szakirányú végzettség.

A közzétett pályázati menetrend szerint az alábbi felhívások várhatóak februárban, márciusban és áprilisban:

 • Erdőkárok megelőzése
 • Erdőkárok helyreállítása
 • Fiatal erdők állománynevelésének támogatása
 • Erdőterületeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések
 • Erdészeti génmegőrzés támogatása
 • Agrár-erdészeti rendszerek telepítése és fenntartása
 • Erdőtelepítés és fásítás támogatása

Szintén fontos kiírás lesz a Fiatal erdőgazdálkodók támogatása várhatóan 2024 júliusában.

Erdőkárok megelőzése és helyreállítása

A felhívások részleteit a jelenlegi információk szerint a KAP Stratégiai Terv „Az erdőgazdálkodás környezeti fenntarthatóságát szolgáló beruházások (non-profit)” elnevezésű beavatkozása tartalmazza.

A) célterület: az erdőpotenciált veszélyeztető biotikus és abiotikus károk megelőzése

 • tűzpászta, tűzivíz-tároló, vízvisszatartást célzó létesítmények (tókák) létrehozása, fejlesztése;
 • biotikus károkozók és kórokozók elleni védekezés, például: biológiai vagy vegyszeres védekezés, madárodúk kihelyezése, cserebogárpajor elleni védekezés;
 • fenyőtisztítási anyag kihordása;
 • kiemelt tűzvédelmi kockázatot jelentő állományokban tuskósorok lehordása vagy talajban történő felaprítása.

B) célterület: az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása

Az erdészeti kiírásokkal indul a 2024-es év pályázati szempontból – Fotó: Shutterstock

C) célterület: Az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenállóképességének, alkalmazkodásának vagy környezeti értékének növelése:

 • erdőszerkezet-átalakítás;
 • javított felújítás az elegyesség növelésével;
 • klímarezisztens szaporítóanyaggal történő felújítás.

A legkisebb támogatható terület 0,5 hektár lesz várhatóan. A támogatásra azok az erdőgazdálkodók lehetnek jogosultak, akik az érintett erdőrészletre jóváhagyott erdőtervvel rendelkeznek.

A támogatási összegek várhatóan a következőképpen alakulnak:

 • tűzpászta kialakítása vagy fenntartása típustól függően 0,1-0,5 euró/folyóméter
 • víznyerőhely kialakítása (tóka, szigetelés, stb.) 40-69 euró/darab
 • lisztharmat elleni vegyszeres védekezés 110 euró/hektár
 • cserebogárpajor elleni védekezés esetén akár 1500 euró/hektár támogatás is elérhető,
 • erdőszerkezet-átalakítás tölgy, bükk és egyéb kemény lombú célállomány-típus esetén 3783 euró/hektár
 • javított felújítás az elegyesség növelésével 954 euró/hektár
 • klímarezisztens fafajjal történő felújítás: tölgymakk 1145 euró/hektár, csermakk 1083 euró/hektár, bükkmakk 1830 euró/hektár

A lista nem teljeskörű, további információk a KAP Stratégiai Tervben találhatóak.

Erdőterületeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések

Jogosult kedvezményezettek lesznek azok a nyilvántartott erdőgazdálkodók, akik fenntartható erdőgazdálkodást folytatnak, vagyis gazdálkodásuk megfelel az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben és a körzeti erdőtervben foglaltaknak, nem áll erdővédelmi vagy természetvédelmi szankció hatálya alatt.

Jogosultsági kritériumok

 • az erdőrészlet a 2009/147/EK irányelv vagy a 92/43/EGK irányelv alapján került kijelölésre a NATURA 2000 hálózat részként vagy a NATURA 2000 hálózat részeként nem kijelölt, de a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján kijelölt védett vagy fokozottan védett erdőrészlet, amely a a 2009. évi XXXVII. törvény 7. cikk (1) bek. a-d) pontjában foglalt természetességű és
 • a terület erdőtervvel rendelkezik.
 • A minimális támogatható terület 1 hektár.

Nem jogosultak támogatásra a fás szárú ültetvényekről szóló, 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján létrehozott ültetvények.

A támogatás típusa: egységköltség.

Natura 2000 erdő kifizetés kultúrerdő, vagy faültetvény esetén:

 • tölgy-bükk, őshonos egyéb kemény lombos, őshonos egyéb lágylombos, egyéb erdő a 0-5 éves korcsoportban: 51 euró/hektár/év
 • tölgy-bükk 6-20 éves korcsoport: 127 euró/hektár/év
 • őshonos egyéb keménylombos 6-20 éves korcsoport: 114 euró/hektár/év
 • őshonos egyéb lágylombos 6-20 éves korcsoport: 101 euró/hektár
 • egyéb erdő 6-60 éves korcsoport: 88 euró/hektár/év
 • tölgy-bükk 21-60 éves korcsoport: 191 euró/hektár/év
 • őshonos egyéb keménylombos 21-vágásérettségi korig korcsoport: 152 euró/hektár/év
 • őshonos egyéb lágylombos 21-tényleges véghasználati korig terjedő (VHK) korcsoport: 138 euró/hektár/év
 • egyéb erdő 61-tényleges VHK korcsoport: 114 euró/hektár/év
 • tölgy-bükk 61-tényleges VHK korcsoport: 255 euró/hektár/év
 • őshonos egyéb keménylombos vágásérettségi kor-tényleges VHK korcsoport: 215 euró/hektár/év

A lista nem teljes, további információk a KAP Stratégiai Tervben érhetőek el.

Erdészeti génmegőrzés támogatása

Az „Erdő-genetikai többéves kötelezettségvállalások” beavatkozáson belül találhatóak az in situ (élőhelyen történi megőrzés) és az ex situ (rezervátumban, fajtagyűjteményben való megőrzés) célterületek feltételei. A pályázók a vállalások fejében kifizetést igényelhetnek.

Erdő-genetikai vállalások (7 éves)

A/ in situ célprogram: az erdő-genetikai változatosság megőrzése

 • Génrezervátumok létesítése és fenntartása vagy meglévő fenntartása: a létesítés évére 250 euró/hektár a támogatás, utána évente 100 euró/hektár.
 • Magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése és fenntartása vagy meglévő fenntartása – központi törzsültetvények létesítése és fenntartása vagy meglévő fenntartása: a létesítés évére 150 euró/hektár a támogatás, utána évente 55 euró/hektár.

B/ ex situ célprogram: az erdő-genetikai változatosság fejlesztése

 • Erdészeti géngyűjtemények létesítése és fenntartása vagy meglévő fenntartása – központi törzsültetvények létesítése és fenntartása.

Támogatás ebben a beavatkozásban nem adható a szaporítóanyag kereskedelmi célú termékké alakítását szolgáló tevékenységekre (pl. kitermelés, előkészítés, tárolás, csomagolás), illetve az erdőgazdálkodókra vonatkozó, hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségből eredő erdőgazdálkodási tevékenységekre.

Erdőtelepítés és fásítás támogatása

Célok:

 • földhasználat-váltás elősegítése,
 • széndioxid-megkötés,
 • fenntartható alapanyag biztosítása bio-based gazdaság számára

1. célterület: erdőtelepítés

A hagyományos erdőtelepítés során létrehozott erdő a későbbiekben olyan erdő művelési ágú termőföld lesz, amely esetében a fák első véghasználata után az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény alapján az erdőgazdálkodónak az erdőt fel kell újítania, és azt a későbbiekben is tartósan, a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint kell kezelnie.

2. célterület: ipari célú alapanyag biztosítására szolgáló faültevény telepítése

Az ipari célú faültetvények esetében is érvényesítésre kerül az engedélyező erdészeti hatóság eljárásban az az elvárás, hogy telepítésre csak a termőhelyi adottságoknak megfelelő, a természetes környezetet nem károsító módon kerülhet sor. Az ipari célú faültetvény a földhasználónak a rendkívül hosszú távon és nagy bizonytalansággal megtérülő erdő művelési ágra való áttérésnél rövidebb, beláthatóbb időn belül kínál alternatív bevételi forrást. Emellett a jellemzően 20 éves vagy annál hosszabb vágásfordulóval rendelkező ültetvények kímélik a talajt, vízvisszatartó és mikroklíma hatással rendelkeznek, valamint mindenképpen magasabb biodiverzitás kialakulásának adnak teret, mint az intenzív talajművelés.

Nem ítélhető oda támogatás rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvények, karácsonyfák, valamint gyors növekedésű fajok energetikai célú faültetvényei telepítéséhez.

Nem támogatható:

 • intenzíven terjedő fafajjal
 • erdő, fásítás, illetve fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvény telepítése
 • természetes erdő vagy természetszerű erdő természetességi állapotú erdő száz méteres körzetében, valamint bármely védett vagy Natura 2000 természeti terület területén és annak száz méteres körzetében

Kiemelt cél: a beavatkozás földhasználat-váltási lehetőséget kínál mezőgazdasági termelők részére az erdőgazdálkodás melletti hosszú távú elköteleződésre, vagy középtávon piaci alapú jövedelmeik diverzifikálására. Lehetőséget biztosít emellett minden jogosult földhasználónak akár kifejezetten ökoszisztéma szolgáltatás célú erők telepítésére (green belt funkció, vízvisszatartás, talajvédelem, közjólét, stb.)

Támogatási egységköltségek:

 • Tölgy, bükk és egyéb kemény lomb: 3920 euró/hektár
 • Egyéb lágylomb és fenyő: 2 885 euró/hektár
 • Akác: 2628 euró/hektár
 • Nemesnyár: 2299 euró/hektár
 • Ipari célú akác ültetvény: 2233 euró/hektár
 • Ipari célú nemesnyár ültetvény 1. év ápolás nélkül: 2329 euró/hektár

Kiegészítő elemek egységköltsége:

 • kerítés: 8 euró/folyóméter, de maximum 1560 euró/hektár
 • villanypásztor: 5 euró/folyóméter, de maximum 518 euró/hektár
 • padka: 17 euró/folyóméter, de maximum 749 euró/hektár
 • mikorrhizált csemete: 8 euró/db

További költségelemek a KAP Stratégiai Tervben.

Fiatal erdőgazdálkodók támogatása

A KAP Stratégiai Terv „Generációs megújulás induló vidéki és fiatal erdőgazdálkodó vállalkozók támogatásával” beavatkozásának célja a fiatal erdőgazdálkodó szakemberek vállalkozás-indításának elősegítése speciális átalány jellegű támogatással.

A támogatás összege a célterülettől függően akár 100 ezer euró is lehet.

A fenti tájékoztatás nem teljeskörű, a 2024-ben megjelenő pályázati felhívások fogják azokat a feltételeket tartalmazni, amelyeket a pályázóknak teljesíteni kell, és azokat a támogatható tevékenységeket, amelyekre a támogatást igényelni lehet.