M E G H Í V Ó

Tisztelt Tagtársunk!

Értesítem, hogy az Elnökség a 2023. évi mérlegelfogadó, valamint Vezetőség választó Közgyűlését

2024. április 26-án (péntek) 10:00 órára hívja össze a

1021 Budapest, Budakeszi út 91. szám alatti székhelyére

(Erdészeti Információs Központ – tanácsterem).

Napirend:     

 1. Az Elnökség beszámolója a 2023. évről (Mocz András elnök)
 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2023. év gazdálkodásáról (Könnyű István FB elnök)
 3. A 2023. évi mérleg ismertetése, elfogadtatása (Duska József ügyvezető elnök)
 4. 2024. évi költségvetési terv ismertetése, megvitatása, jóváhagyása (Duska József üv.elnök)
 5. MEGOSZ tagság revíziója (kizárandó tagok listájának ismertetése) (Duska József üv.elnök)
 6. Vezetőség választás 2024-2029.
  6.1 Jelölő bizottság beszámolója és jelöltek listájának ismertetése.
  6.2 Szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  6.3 A MEGOSZ Elnökség megválasztása, szavazatok összesítése.
  6.4. A Szavazatszámláló bizottság jelentése, az új Elnökség felkérése.
  6.5 Az Elnökség tagjainak bemutatkozása.
 7. Egyebek

A korábbi időpontra összehívott és határozatképtelenség miatt 2024. április 26-án megismételt Mérlegelfogadó Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül várjuk a MEGOSZ Titkárságára írásos (levél, e-mail) javaslataikat esetleges újabb napirendi pontokra.

Az eredményes érdekképviseleti munkához jól működő, stabil anyagi háttérrel rendelkező Szövetségre van szükség, ezért kérem tagtársaimat, hogy rendezzék tagdíjukat.

Kérem, hogy a Közgyűlésen való részvételi szándékát 2024. április 22-ig jelezze a MEGOSZ titkárságon a megosz@megosz.hu, vagy a 30/413-9793 elérhetőségek egyikén.

Tagtársi üdvözlettel az Elnökség nevében:

Mocz András

elnök