MÓDOSÍTÁSOK ÉS VÉGLEGES PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MINTA A MAGÁNERDŐS KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ!!!

Tisztelt Közfoglalkoztatási Pályázat Írók!

A tegnap esti magánerdős közfoglalkoztatással kapcsolatos e-mailünkhöz mellékelt mintában az 1-3. pont (címlapoldal) és a 12/A. pont (7. oldal) táblázataiban sajnos meg kell változtatni bizonyos adatok számítási módját az alábbiak szerint:

2.5 „A program időtartama munkanapokban”(ezen minta 8 havi foglalkoztatást jelöl meg) Munkanapok száma: 174, 9 havi foglalkoztatás esetén Munkanapok száma: 196

3.2. „Munkabér számítás” a kiválasztott munkakörre járó összeg például 78.000,- Ft/hó 14 főre és 94.000,- Ft/hó 1főre 8 hónapra számítva: 9.488.000,- Ft

3.3.”Munkabér járulékai”   a    9.488.000,- Ft 27 %-a a járulék, jelen esetben: 2.561.760,- Ft

3.4. „Közvetlen költségek összesen” a 3.2. pontban munkabér és a 3.3. pontban szereplő munkabér járulék összegének a 20 %-a lehet. Ennek kiszámítása a következő: A munkabér (3.2) +munkabér járulékainak (3.3) a  20 %-a=Közvetlen költséggel (3.4). Ha az így megkapott számot hozzáadjuk a munkabér + járulékaihoz, vagyis 3.4.+3.2.+3.3, akkor megkapjuk az igényelt támogatás összesen sort, vagyis a 3.1.-es sort. Innentől kezdve két lehetőségünk van: a) Ha a 3.1-en így kapott összeg meghaladja a maximálisan pályázható összeget, vagyis a pályázatban megadott fő x 120.000 Ft/hó x hó összeget, ami például 15 fő esetén és 8 hónapra 14.400.000 Ft, akkor közvetlen költségekre csak akkora összeget lehet beírni, amennyi a 3.1.-(3.2.+3.3) számítás után marad. Ez azt jelenti, hogy ez esetben a 3.2+3.3.+3.4. összege pontosan akkora lesz, mint az igényelhető maximális támogatási összeg, esetünkben 14.400.000,- Ft. Ez a helyzet a mellékletben megadott minta számításánál is! b) Ha a 3.1.-en kapott összeg nem haladja meg a maximálisan pályázható összeget, akkor a közvetlen költségekre kapott számot kell változtatás nélkül beírni a 3.4. rovatba és a 3.2.+3.3.+3.4 összeg adja ki a 3.1. soron az igényelt támogatás összegét, ami ebben az esetben értelemszerűen alacsonyabb lesz, mint a megadott létszám és időtartam adatokból számolható maximálisan igényelhető támogatás. Értelemszerűen az itt leírtakat kell a 12. pont táblázatában megadni.

Ehhez kapcsolódóan a következő információkat adjuk: a 2. sor c) pontjában kell megjelenni az igényelt munkabér 1,5 %-ának megfelelő szakképzési járuléknak

a 13. sor hulladékszállítás összegét tartalmazza, melyet szintén saját forrásból kell beállítani.

MÓDOSÍTOTT,KIEGÉSZÍTETT PÁLYÁZAT MINTA 03.09.

További információ az elszámolással kapcsolatban: A saját forrás felhasználását igazolni kell számlákkal, dokumentumokkal! Például vágástéren összegyűjtött gallyfát az Önkormányzatnak jutányos áron adják el, akkor a számlát az elszámoláskor mellékelni kell.

A PÁLYÁZATOK BEADÁSA CSAK A PÉNTEKI NAPON TÖRTÉNHET, VAGYIS 2011. MÁRCIUS 11-ÉN 12,00 ÓRÁIG  A HELYILEG ILLETÉKES KIEMELT MUNKAÜGYI KÖZPONTBAN, SZEMÉLYESEN! MINDENKITŐL AZT KÉRJÜK, HOGY AKI ÉLNI KÍVÁN A MEGOSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN ADOTT LEHETŐSÉGGEL, AZ KÜLDJE MEG KITÖLTÖTT PÁLYÁZATI ANYAGÁT A MEGOSZ E-MAIL CÍMÉRE (megosz@mail.datanet.hu), LEGKÉSŐBB CSÜTÖRTÖK, MÁRCIUS 10-E DÉLUTÁN 14,00 ÓRÁIG ÉS MI SZÖVEGES ÉS SZÁMSZAKI SZEMPONTBÓL IS ÁTNÉZVE, SZÜKSÉG SZERINT KIJAVÍTVA MÉG A CSÜTÖRTÖKI NAPON VISSZAKÜLDJÜK AZT!!!

Üdvözlettel:

Luzsi József elnök