Valószínűleg mégsem lehet majd a magánerdőkben bárhol lovagolni, vagy kerékpározni!

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok!

Sokunk előtt ismert, hogy a hatályos Erdőtörvény módosításának terve már hosszú hónapok óta napirenden van és ez a módosítás az erdők szabad bejárhatóságának biztosítása érdekében lehetővé kívánta tenni a lóval, esetleg kerékpárral is az erdőben való teljesen szabad közlekedést. Az ez irányú módosító javaslatokkal kapcsolatban a MEGOSZ számtalan egyeztetésen, tárgyaláson, személyes megbeszélésen és – több esetben az erdészeti társszervezetekkel karöltve – írott formában is kifejtette ellenvéleményét. A valamennyi erdőben történő teljesen szabad lovaglásra és kerékpározásra irányuló javaslat azonban mégis a Parlament elé került, de szerencsére azzal kapcsolatban az illetékes bizottság, az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága módosító javaslatot tett, amely a Parlament honlapján olvasható T/10680/17. szám alatt, illetve mellékelve is megtalálható, vagy megnyitható az alábbi linkre kattintva:

http://www.parlament.hu/irom39/10680/10680-0017.pdf

A fenti bizottsági javaslat indoklása egyértelműen leszögezi, hogy: „A magánerdő szabad bejárhatósága az erdészeti feltáró hálózat részein kívül nem lehetséges, kivéve azt az esetet, ha az erdő tulajdonosa az erdő tulajdoni jellegét megfelelően nem jelezte.”

Ez a szabályozás egyértelmű előrelépést jelent a magántulajdon védelmében a korábbi elképzeléshez képest, ami a magántulajdonú erdőkben az úthálózattól függetlenül is mindenhol szabaddá kívánta tenni a lóval, illetve a későbbiekben kerékpárral is, a mozgást.

A törvényjavaslat várhatóan június 3-án vagy 10-én kerül Parlament elé végszavazásra. A MEGOSZ ezt követően haladéktalanul tisztázni fogja mit jelent a magántulajdon „megfelelő jelzése” , illetve melyek az ehhez szükséges eszközök.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden érintettnek a közreműködést, szakmai támogatást, illetve az illetékes bizottságnak a szakmai és jogérzékeny hozzáállását a törvény tervezett módosításához.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József

elnök

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök