Megjelent a magánerdőket is érintő Evt. módosítás az erdőkben lóval és kerékpárral történő közlekedésről!

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok, Gazdálkodók!

 Mint azt május 30-i kör e-mailben és a honlapunkon is megjelenő hírünkben jeleztük, a Parlament elfogadta és a Magyar Közlöny 101. számában megjelent az Erdőtörvény módosítása, a 2013. évi XCIV. törvény, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról. A jogszabály 2013. június 21-től hatályos.

A módosítás rendkívül nagymértékben érinti a magyar magánerdőket is, amennyiben – bár bizonyos korlátozás mellett – , de mégis lehetővé teszi annak bejárhatóságát nemcsak a gyalogosok, de a tereplovasok és a kerékpárosok számára is. Az erre vonatkozó módosítás pontos szövege:

 „Az Etv. 91. §-a a következő (1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdonú erdőben az  erdészeti feltáró hálózat részein kívül lovagolni, emberi erővel hajtott kerékpárral közlekedni tilos, kivéve, ha az  erdő tulajdonosa az  erdő nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdoni jellegét megfelelően nem jelezte.”

 Ez azt jelenti, hogy az erdei feltáróhálózat elemein kívül csak akkor lehet lóval és kerékpárral közlekedni a magánerdőkben, ha az erdő tulajdonosa nem jelzi egyértelműen, hogy az adott erdő magánkézben van.

Azt, hogy ezen ” megfelelő jelzés” pontosan mit jelent, arra a MEGOSZ hivatalos jogmagyarázatot, álláspontot kér majd. Addig is tervezzük egy olyan országos, egységes megjelenésű tájékoztató tábla kivitelezésének megindítását, amit a jogalkotó elfogad és amit nagy mennyiségben állítanánk elő a  magánerdő tulajdonosokhoz való kedvezményes eljuttatás céljából országszerte.

 Kérjük, ha a törvénymódosítással kapcsolatban kérdések, problémák merülnek fel, keressék Szövetségünket bizalommal!

 A törvénymódosítás teljes szövege az alábbi linkre kattintva érhető el:

 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13101.pdf

 Erdészüdvözlettel:

 Luzsi József

elnök