Megválasztották a MEGOSZ új vezetőségét

A MEGOSZ alapszabálya értelmében a vezetőség öt év határozott időre válaszható, és 2024. május végéig át kell venni a megújult vezetőségnek a tisztségét.

2024. április 26-ra került összehívásra a MEGOSZ Mérlegelfogadó, és Vezetőségválasztó Közgyűlése. Az előre kiadott napirend szerint Mocz András elnök köszöntötte a megjelent tagokat, tisztségviselőket, és az ez elmúlt öt éves ciklus főbb eseményeinek kiemelése után értékelte az elmúlt esztendő feladatait, eredményeit, meghatározó magánerdős eseményeit.

Ezt követően Könnyű István a Felügyelő Bizottság elnöke jelentése következett. Először a 2023. évi zárás, mérleg és működés átfogó ellenőrzéséről számolt be, majd a 2024. évi tervezés fő tételeinek elemzését, tervadatok és a MEGOSZ működésének összhangját emelte ki.

Az évértékelő és a jelentés elfogadása után a közgyűlés átalakult Vezetőség Választó Közgyűléssé.

A levezető elnök felkérte az alapszabály szerint még 2023 decemberében felkért Jelölő Bizottságot, hogy a 2024. január végén leadott jelentését, és az időközben beérkezett javaslatokat ismertesse a közgyűléssel. Dr. Szép Tibor, aki a Jelölő Bizottság tagjaként végezte a feladatokat, átvette az időközben bekövetkezett betegsége miatt megjelenni nem tudó Répászky Miklós Láazló Jelölő Bizottság elnöktől a tisztségét, és ismertette a jelölés menetét és eredményét. Jelentése alapján elkészültek a szavazó lapok.

A szavazás után a Szavazatszámláló Bizottság összesítette a leadott szavazatokat, és kihirdette az eredményt.

Elnök: Dombovári Dénes

Alelnök: Bodor Dezső Károly, Csillag Vince, Dr. Ódor József, Göcsei Miklós, Mészáros Gergely, Palásti- Kovács Imre, Sipos István.

Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Hegedűs Attila, Könnyű István, Mikó Károly.

A Felügyelő Bizottság tagjai megválasztották a tagok közül elnöknek Dr. Hegedűs Attilát.

A MEGOSZ megválasztott új elnöke Dombovári Dénes megtartotta székfoglaló beszédét , és személyenként felkérte az új elnökség tagjait rövid bemutatkozásra. Elmondta, hogy a MEGOSZ ügyvezető elnökének Duska Józsefnek május végén munkaszerződése megszűnik, és nyugdíjba vonul, fel kívánja kérni Dósa Ildikó erdőmérnököt az ügyvezető elnöki feladatkör alkalmazotti munkakörben történő ellátására.

Az alapszabály szerint az átadásig a jelenlegi elnökség, mint ügyvezető végzi feladatait, és az új elnökség bejegyzése után (cégbírósági bejegyzés) Közös elnökségi ülés alkalmával átadja, illetve átveszi a MEGOSZ feladatait, irányítását.